language arrow_drop_down
SE NO EN

Kunde:

Gradientech

Ultrahurtigt diagnostiksystem kan redde liv og modvirke antibiotikaresistens

Diagnostiksystemet QuickMIC® giver laboratorier mulighed for at analysere blodprøver i løbet af få timer som grundlag for patientspecifikke behandlingsalternativer ved sepsis. Produktet udvikles af diagnostikvirksomheden Gradientech i samarbejde med Prevas og er for nylig blevet belønnet med to prestigiøse internationale priser – Red Dot Design Award og iF Design Award.

– Jeg synes, at dette er stort på flere måder, siger Sara Thorslund, adm. dir. for Gradientech. Allerede i 2016, da vi udarbejdede markedskravdokumentet, gav vi udtryk for, at vores system skulle have en funktionalitet, brugervenlighed og et udseende, som ville kvalificere det til designudmærkelser svarende til en Red Dot Design Award. Nu har vi fået bevis for, at det er lykkedes os at samarbejde med dette fokus gennem hele projektet.

Store gevinster for den enkelte patient og for samfundet

Enkelt forklaret indebærer sepsis, som også kaldes blodforgiftning, at en infektion i kroppen bliver livstruende. Kroppens immunforsvar overreagerer på infektionen, hvilket kan skade kroppens organer. At kunne afgøre hurtigt, hvilket antibiotikum en sepsispatient skal behandles med kan være et spørgsmål om liv eller død.

I dag tager det ofte mellem et og to døgn at analysere prøver for at komme frem til en MIC-værdi, dvs. den mindste koncentration af et vist antibiotikum, der er behov for til at slå en vis bakterie ihjel. Gradientechs diagnostiksystem QuickMIC overvåger bakterievækst i realtid og kan afkorte den tid til mellem to og fire timer. Patienten kan få den rette dosis af det rette antibiotikum, hvilket ikke alene redder liv, men også bidrager til mindskede plejeomkostninger og mindsket antibiotikaresistens på samfundsniveau.

– Det overordnede formål med systemet, dvs. at redde liv, har bidraget til et ekstra stort engagement og høj energi i udviklingsarbejdet, siger Rickard Joyner, Prevas' projektleder. Fra start og gennem hele processen har vi også følt, at vi har haft kundens fulde tillid som udviklingspartner. Det har givet os gode forudsætninger for at kunne levere den rette kompetence og løsninger i projektet.

Selve instrumentet i QuickMIC-systemet er udformet som en enkel, hvid boks, omtrent på størrelse med en brødrister. Instrumenterne kan stables ovenpå hinanden for at spare bordplads på sygehuslaboratoriet, med bibeholdt bekvem arbejdshøjde for brugeren. Prøven fra en sepsispatient lægges i en kassette med tolv allerede ilagte antibiotika, skræddersyet til almindeligt forekommende sepsisfremkaldende bakterier. Softwaren analyserer i realtid billederne af bakterievæksten og fastlægger deres væksthastighed for at give MIC-værdien, som så benyttes som beslutningsgrundlag for, hvilket antibiotikum der skal benyttes i patientens behandling. Softwaren kan håndtere op til tolv instrumenter på samme tid.

Helhedsansvar for instrumentudviklingen

Siden 2017 har omkring tyve konsulenter fra Prevas været involveret mere eller mindre på fuldtid i forskellige faser af arbejdet. De har bidraget med viden og erfaring inden for blandt andet projektledelse, mekanik og elektronik, kvalitet og softwareudvikling.

– For os har det været værdifuldt at arbejde med en udviklingspartner, som har mulighed for at hente kompetence fra forskellige dele af sin organisation, og som desuden har kunnet tage et overordnet ansvar for instrumentudviklingen, siger Sara Thorslund.

Karin Holmström, softwareudvikler hos Prevas, har først og fremmest fokuseret på udvikling af PC-softwaren – den grænseflade, som laboratoriepersonalet benytter, når de kører en QuickMIC-proces, samt software til service og vedligeholdelse. For Karin Holmström er samarbejdet med Gradientech noget af en drømmeopgave.

– Det giver et ekstra kick at få lov til at arbejde med software, som vil gøre en positiv forskel ved at modvirke antibiotikaresistens i verden, når den kommer ud på markedet, siger Karin Holmström.

I juni overdrager Prevas' konsulenter QuickMIC til endelig validering og produktion. I løbet af efteråret skal systemet gennemgå kliniske studier på mikrobiologiske laboratorier – ikke kun på svenske sygehuse, men også på sygehuse i dele af verden, hvor antibiotikaresistensen allerede er et alvorligt og udbredt problem. Efter afsluttet klinisk studie kan QuickMIC certificeres til diagnostisk anvendelse og tages i brug for at øge sepsispatienters overlevelseschancer og samtidig bidrage til mindsket antibiotikaresistens.

KONTAKT OS
Johan Bergsten, Prevas AB, e-mail

Ultrahurtigt diagnostiksystem kan redde liv og modvirke antibiotikaresistens
Ultrahurtigt diagnostiksystem kan redde liv og modvirke antibiotikaresistens
Ultrahurtigt diagnostiksystem kan redde liv og modvirke antibiotikaresistens

Relaterede cases

 • Gradientech

  Ultrahurtigt diagnostiksystem kan redde liv og modvirke antibiotikaresistens

 • 4Life Solutions

  Rent drikkevand på fire timer

 • Realheart

  Realheart TAH – et "rigtigt" kunstigt hjerte

 • Sentispec

  Dansk succes: Fuldautomatisk feberscreener klar på rekordtid