language arrow_drop_down
SE NO EN

Kunde:

Finspångs Tekniska Verk (FTV)

Overskudsvarme fra maling opvarmer Finspång

Nogle gange kræver det kun viljen til at samarbejde med fjernvarmeleverandøren og et styresystem fra Prevas, hvis en virksomhed skal gå fra at sløse med ressourcerne til at genbruge varmen til gavn for samfundet. I stedet for at blæse 10 megawatt varme op i luften sender Svenskt Stål AB i Finspång nu energien ind i kommunens fjernvarmenet.

Opgave: Moderne styresystem.

Sprøjtemaling giver desværre en hel del spild. Der skal tages hånd om den maling, som ikke hæfter på det, der skal males. Den gængse metode er at brænde den overskydende maling, og eftersom malingen indeholder opløsningsmidler, brænder den godt og giver en masse varme som restprodukt. Det handler bare om at håndtere varmen. Frem til slutningen af 2012 havde SSAB Tunnplåt AB i Finspång kun fyret for spurvene, men via et samarbejdsprojekt mellem SSAB og det kommunale Finspångs Tekniska Verk genbruges nu størstedelen af energien.

Anders Kvist, som er forretningsområdechef for energi ved Finspångs Tekniska Verk fortæller: – Vi har altid vidst, at der var varme hos SSAB, og overvejelserne om dette har ligget og spiret i længere tid. Der er et lignende anlæg i Borlänge, og vi ved naturligvis, hvordan de genvinder varmen dér.

Det var helt naturligt at lade Prevas stå for programmeringen af SSAB-anlægget, eftersom Prevas anvendes som konsulenter i forbindelse med programmeringen af virksomhedens øvrige anlæg. Det var vores umiddelbare ønske, at hovedentreprenøren YIT skulle bruge Prevas. Næste projekt skal foregå på samme måde. Finspångs Tekniska Verk har det langsigtede mål at blive helt fri for at bruge fossil olie inden 2020, og dette er et rigtig godt skridt i den rigtige retning, afslutter Anders Kvist.

Anders Birgersson, som er programmør og systemintegratør hos Prevas, siger: – Forbrændingsgasserne fra forbrændingsovnen går ud på taget, og det var nemmest at bygge anlægget oven over lastningen til lageret med maling og placere gaskølere (varmevekslere), automatik og fjernvarmepumper dér. De røggasser, som tages fra den eksisterende skorsten, har en temperatur på 700 grader og kan uden videre opvarme det indkommende fjernvarmevand til 95 grader uden yderligere foranstaltninger. På denne måde fjerner man omkring 600 grader fra røggasserne. Finspångs forbrug af varmeenergi ændrer sig givetvis alt efter tidspunktet på dagen og årstiden, men her er der en stor ressource, som kan føres ind på nettet, når det er nødvendigt. Ikke nok med, at Finspång får gavn af dette, fjernvarmen vender naturligvis tilbage til SSAB og anvendes til at opvarme virksomhedens øvrige lokaler.

Prevas har leveret et styresystem med indbyggede reguleringskoncepter og et operatørpanel til lokal betjening. Opdragsgiveren var YIT, som stod for valg af hardware, reguleringskomponenter og den overordnede systemtænkning. Udover programmeringen har Prevas også udført konfigurering, idriftsættelse og justering. Styresystemet indgår også i det distribuerede styresystem (DCS) af typen 800xA fra ABB, som anvendes på Finspångs Tekniska Verk. Hertil har Prevas benyttet de eksisterende programmoduler, som Finspångs Tekniska Verk har stillet til rådighed. Resultatet er, at varmeværkets operatør nemt kan styre tilskudsvarmen fra SSAB som en naturlig del af den øvrige drift.

– De 6-7 megawatt, som man indtil nu har kunnet tilføre forsyningsnettet, er en direkte erstatning for det fossile brændsel, som Finspångs Tekniska Verk tidligere brugte til at opvarme kommunen med. Argumentet om bæredygtighed vejer tungt for de svenske kommuner, fordi stadig flere ønsker at slippe for fyringsolie og få varmen andre steder fra, eksempelvis fra overskudsvarme, som industrien ikke kan afsætte, afslutter Anders Birgersson.

Ønsker du at få mere at vide om dette projekt eller finde ud af, hvad Prevas kan gøre for dig, skal du kontakte:

KONTAKT OS
Sebastian Johansson, Sales Manager Prevas AB, e-mail

Styresystem, SSAB referenceprojekt
Styresystem, SSAB referenceprojekt

Relaterede cases

 • Brüel & Kjær Vibro

  Edge Computing skaber værdi for BKV

 • Sol Voltaics

  Innovativ teknologi for solceller

 • ROMO Wind

  Nyt sensorsystem giver vindmøller optimal ydeevne

 •  Forsmark, Vattenfall-koncernen

  Projektledelse i IT-sikkerhed