sv  no  en  

dk en sv no

FiltEr:

EKG, Zenicor reference
EKG, Zenicor reference

EKG-målinger, avancerede medicinske instrumenter   

Kunde:

Zenicor

Unikt produkt som simpelt kan diagnosticere forstyrrelser i hjerterytmen. Finalist i Swedish Embedded Award.

Opgave: Systemleverancer. 

En forstyrrelse i hjerterytmen mærkes oftest ved at hjertet slår hårdere eller mere uregelmæssigt end sædvanligt. Med EKG-målinger kan man over tid diagnosticere visse typer hjertefejl, så som hjerteflimmer eller forskellige typer korte eller vedvarende hjerteanfald.

Indbygget mobiltelefon for automatisk overføring af data (M2M løsning)
Zenicor lancerer en ny version af et håndholdt EKG-apparat som blev udviklet i samarbejde med udviklere fra Prevas. Apparatet er simpelt at bruge. Det består bl.a. af et display, to måleelektroder og et indbygget GPRS-modem. Målingen begynder ved at patienten selv lægger tommelfingrene på elektroderne. Da bliver EKG-signaler målt på mikrovoltniveau, og derefter lagret i en intern hukommelse. Resultatet af målingen bliver overført, når patienten trykker på Send-knappen. Enheden passer i lommen, så patienten kan bære den sig med overalt. Den opfylder IEC 60601-1, en sikkerhedsstandard fra International Electrotechnical Commission (IEC) som er specielt udviklet for medicinsk udstyr.

Prevas´ medvirken
– Da vi sammen med Prevas begyndte at udvikle den nye generation af EKG-apparater, var det vigtigt at holde sig indenfor rammene af vores udviklingsbudget, og uden at overskride deadlinen, siger Mats Palerius, VD i Zenicor.

– Vi begyndte med et pilotprojekt, hvor vi stillede Prevas tre spørgsmål. Disse spørgsmål drejede sig om kvaliteten på EKG-signalet, mobildækningen og antennerne, samt om enheden kunne blive drevet med almindelige batterier. Vi satte ikke det egentlige udviklingsarbejde i gang før vi havde fået svarene på spørgsmålene, fortsætter Mats Palerius.

Ønsker du at få mere at vide om dette projekt eller finde ud af, hvad Prevas kan gøre for dig, skal du kontakte:

KONTAKT OS

Robert Tönhardt, e-mail

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind