sv  no  en  

Prevas er ny forhandler af WATS og skyWATS test management systemerne

Prevas har indgået aftale med norske Virinco om at forhandle test management systemerne WATS og skyWATS i Skandinavien.

Prevas har indgået aftale med det norske firma Virinco om forhandling af test management systemerne WATS og SkyWATS. WATS systemet er et off-the-shelf management system for realtidsmonitorering af test- og reparationsdata i produktionssystemer.

Ud over data-mining og behandling af data i realtid, kan WATS understøtte automatisering af test- og produktionssystemer bl.a. med håndtering af testsoftware og firmware til produkter der testes. skyWatts er en prisbillig, cloud-baseret version af test management systemet, der tillader dataopsamling i realtid fra hele verden. Prevas kan nu levere, installere og tilpasse systemerne i hele Skandinavien. ”Virincos WATS systemer passer perfekt ind i Prevas produktportefølje”, siger Søren W. Mathiasen, Vice President Sales & Marketing, Prevas A/S, og dermed kan Prevas levere højkvalitetsløsninger på alle niveauer indenfor automatiske research- og produktionstestsystemer.

Dette gælder helt fra specialudvikling af måleinstrumenter, over integrering af testhardware og testsoftware, til effektiv opkobling mellem testsystemerne og virksomhedens øvrige systemer.” Testsystemudvikling går hånd i hånd med Prevas’ kompetencer indenfor elektronisk produktudvikling af højkomplekse produkter, eksempelvis indenfor Medico-området, hvor test indgår i certificering under udvikling og produktion.


Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til

Henrik Thomsen, Project Sales Manager, Prevas A/S                

E-mail: henrik.thomsen@prevas.dk  Mobil: +45 29 26 92 04

Søren W. Mathiasen, Vice President Sales & Marketing, Prevas A/S                                                

E-mail: soren.mathiasen@prevas.dk  Mobil: +45 20 99 76 01

Jacob Christensen-Røed, CEO, Virinco AS

E-mail: jcr@virinco.com  Direct: +47 48 00 66 67 


Om Virinco

Virincos mål er at levere teknologi, løsninger og tjenester, der øger kundernes konkurrenceevne på et globalt marked, gennem øget produktkvalitet og processtyring i R&D produktions- og kundeservice miljøer. Vores gennemprøvede produktplatforme og tekniske kapacitet hjælper i hele værdikæden med at reducere risikoen og omkostningerne, minimere time-to-market, sikre brand værdi og dermed øge rentabiliteten. For yderligere oplysninger henvises til www.virinco.comProdukt log ind
Prevas

Med spidskompetence inden
for indlejrede systemer og
industriel IT bidrager Prevas
med innovative løsninger,
der skaber vækst

info@prevas.dk

Kundeservice