sv  no  en  

dk en sv no

Virksomhedsledelse

Henrik Møller, født 1961.  
Titel: President Prevas A/S.
Uddannelse: Cand.merc.
Ansat i Prevas siden 2007.

Administrerende direktør med overordnet ansvar for virksomhedens ledelse. Desuden ansvarlig for økonomi, IT, HR, Modules & Platforms og EMS.
Tlf: +45 29 49 92 02

Søren W. Mathiasen, født 1965.
Titel: Vice President Sales & Marketing Prevas A/S.
Uddannelse: Stærkstrømsingeniør samt EBA.
Ansat i Prevas siden 2007.

Ansvarlig for salg, marketing og kunderelationer. 
Tlf: +45 20 99 76 01

Peter Aagaard-Kristensen, født 1979.
Titel: Vice President Technology Prevas A/S.
Uddannelse: Civilingeniør, Elektro.
Ansat i Prevas siden 2007.

Ansvarlig for virksomhedens teknologiske strategi. 
Tlf: +45 51 54 33 66

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind