sv  no  en  

dk en sv no

VORES GRUNDVÆRDIER DEFINERER OS

VI KALDER VORES VIRKSOMHEDSKULTUR PREVAS UNITED

Det hedder sig, at "there is no I in team". Man siger også, at ingen kæde er stærkere end det svageste led. Vi skal være en højteknologisk virksomhed, men det er medarbejderne, som driver os fremad. Derfor har vi en virksomhedskultur, der bygger på fællesskab og åbenhed. Vi deler vores viden med andre og støtter hinanden. Det er grundlaget for det stærke sammenhold, som vi er så stolte af. Vi tror på, at hvis man er et stærkt team, giver det også de bedste forudsætninger for at udvikle hver enkelt persons potentiale. Derfor er der et "I" i United!

For at beskrive vores virksomhedskultur har Prevas' ledelse sammen med hundredvis af medarbejdere udvalgt fire grundværdier, som skal gennemsyre al aktivitet inden for virksomheden. Vi ser dem som puslespilsbrikker, der skal passe sammen, for at kontakten med vores kunder, vores forskellige projekter og vores medarbejderes udvikling kan fungere. Det er ikke altid, vi tolker ordene ens eller sætter puslespilsbrikkerne sammen på samme måde, men hovedtrækkene er de samme, og de er vigtige for at forstå, hvad Prevas er og stræber efter at blive. For at opnå det bedst mulige helhedssyn på de ord, der betegner vores grundværdier, har vi også udviklet et spil, som tages frem ved forskellige lejligheder.

Business Driven

Ved hjælp af omfattende viden om opdragsgiverens virksomhed, stor iværksætterånd, et førsteklasses serviceniveau og engagement skaber Prevas omkostningseffektive og lønsomme løsninger.

Open Minded Prevas

Prevas udvikler innovative løsninger og tilskynder til kreativitet. Nysgerrighed over for ny teknologi og nye løsninger indgår i vores hverdag. Dem, der vil benytte Prevas, skal opleve os som lydhøre og ukomplicerede at arbejde med.

Accountability

Prevas' projektgennemførelse er i verdensklasse. Vi tager det fulde ansvar for vores projekter, arbejdsopgaver og vores egen kompetenceudvikling.

Team Spirit

Prevas' medarbejdere viser omtanke for hinanden og deler naturligvis deres kompetencer og erfaringer med andre. På den måde bliver det lettere for alle at kombinere arbejdet med fritid og familieliv, men frem for alt gør det arbejdet sjovere.

Prevas er en teknisk it-virksomhed med spidskompetence inden for produktudvikling, indbyggede systemer, industriel it og automation. Vi er stolte over siden 1985 at have bidraget til forbedret produktivitet, kvalitet og lønsomhed i vores kunders industrianlæg. For ikke at tale om de 5.000 produkter, vi har været med til at udvikle. Hvis du vil være med på vores rejse, så søg ledige job hos os.

Kontakt

Mikkel Ingstrup

Mikkel Ingstrup

Engineering Manager

Tel

+45 40 21 61 03

Peter Aagaard Kristensen

Peter Aagaard Kristensen

Vice President Technology

Tel

+45 51 54 33 66

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind