sv  no  en  

dk en sv no

FiltEr:

Tekniska verken i Linköping, reference

Billede: Gärstadverket. Fotograf: Åke E: son Lindman

En rejse fra Excel til et integreret og fleksibelt system.

Kunde:

Tekniska verken i Linköping

Tekniska verken i Linköping har den ambitiøse vision at skabe verdens mest ressourceeffektive region. De er også underlagt meget strenge lovbestemte krav for miljøopfølgning og økonomiske styringsmidler. Derfor bruger Division Energi meget tid på spørgsmål vedrørende energigenvinding af affald og på miljørapportering.

Opgave: Nyt produktionsopfølgningssystem.

Claes Vallin, energistrateg hos Tekniska verken i Linköping, fortæller om det nye produktionsopfølgningssystem, som efter en længere testperiode, skal implementeres i løbet af efteråret 2015.

Prevas er med til at udvikle og konstruere softwareplatformen og har desuden en total systembackup og kan gendanne både enkeltdele af data og hele systemet.

Tekniska verken går fra Excel som styringsdokument til at indsamle alle data i et in-house-udviklet system baseret på Prevas standardprodukter, hvor kravet er, at alle data findes tilgængeligt ét sted, og at alle nødvendige ændringer foretages dér. Devisen ”alle data på én gang og på ét sted” udtrykker hele grundidéen bag dataindsamlingen. Alt kan dermed værdisikres og korrigeres om nødvendigt – det gælder både rapporter, statistikker og miljømålinger. Vi integrerer dette system i produktionsnetværket som et lukket system med dedikeret kommunikation i lejede eller egne fiberledninger ud til anlæggene. Vi får vores eget integrerede system, som faktisk suger alle data til sig. Systemet er dog yderst fleksibelt og kan kommunikere med alle andre relevante enheder og databaser.

En af vores store udfordringer i dag er miljøopfølgning og myndighedsrapportering, og det ville være ødelæggende, hvis der sker fejl. Miljøkravene er så strenge, at vi i princippet vil være nødt til at lukke hele virksomheden, hvis vi ikke kan opfylde dem. Derudover skal vi blandt meget andet aflevere omkring 10 rapporter med ca. 1.300 unikke spørgsmål om energi og brændsel hvert år. Derfor gælder det om at have pålidelige data.

For at sikre pålidelige data, skal man have 100 procent styr på, hvordan anlægget opfører sig. Dette involverer, eksempelvis at måle effekten i bestemte kedler og eventuelle ændringer i dem. Dataene skal være sporbare, så man kan se, hvad den oprindelige værdi var, hvem der har ændret værdierne og hvorfor. Indsamling af data i Excel med tilknyttede Excel-dokumenter er det modsatte af dette. Excel har en række fordele, men problemet med Excel er, at det er for sårbart, at det er utrolig nemt at lave fejl, og at eventuelle fejl trækkes med gennem systemet uden at være sporbare. Det skal være let at gøre det rigtige!

Men det er ikke nok med en database for at kunne behandle dataene, og hidtil har man i forbindelse med miljøopfølgning i realtid sædvanligvis anvendt mange små systemer. Ved at få alt ind i et fælles stort system kan det integreres med andre systemer, som indeholder både lokale anlægs data, så produktionsstatistikker lettere kan udarbejdes, og brændselsdata, skatter, elpriser og miljøberegninger, kort sagt en hvilken som helst type data. Det vigtigste er, at vi integrerer miljøopfølgning af produktionsdata og miljødata i realtid. Lovens krav er meget hårde i dag, så hvis man skal arbejde sikkert med bæredygtighed skal man have helt styr på, hvilke stoffer man udleder. Løsningen gælder hovedsageligt de store anlæg i Linköping, men skal kunne udvides til at omfatte alle øvrige anlæg efter behov.

Vi skal også opfylde høje sikkerhedskrav. Vores system må højst være nede 24 timer pr. år, og da skal det helst skyldes noget, som ligger uden for vores kontrol.

Vi er sikkerhedsfanatikere, som ønsker en ekstrem fleksibilitet og tryghed på samme tid – moderne teknik på en gammeldags måde. Man skal have denne type systemer for eksempelvis at kunne brænde affald og sikre, at vi ikke – mod bedre vidende – har begået fejl, fordi en fejl i Excel trækkes med gennem systemet.

Vi driver en virksomhed, hvor absolut ingenting må gå galt. Så for at vi overhovedet kunne købe systemet, udarbejdede vi en meget specifik kravliste med 15 hovedpunkter, 100 underpunkter og yderligere 30 punkter på en ønskeliste – vi har desuden gennemført hele udbudsprocessen i dialog med leverandørerne og tilbragte halvanden dag med dem, som var med i opløbet. Forberedelserne tog to år, og udbudsprocessen varede et år i overensstemmelse med LOU. Der findes ikke nogen lignende færdig løsning på markedet. Vi har selv spidskompetencen, når det gælder vores virksomhed, og leverandøren skal hjælpe os med at bevare den. Det har vi opnået nu.

Lige nu kører vi test af datasystemet hos os. Eftersom vi ønsker at være ekstremt trygge, vil vi køre parallelt med den gamle løsning i tre til seks måneder. Det siger noget om, hvor følsomt det hele er. Vi kan ikke risikere en situation, hvor vi har styret efter realtidsdata fra systemet, og efterfølgende opdager, at vi utilsigtet bryder en af lovens bestemmelser. Vi er ejet af Linköpings kommune, og jeg bor selv i kommunen og ønsker derfor at kunne føle mig tryg ved mit kraftvarmeværk. Vi ønsker at overholde de lovbestemte grænseværdier med en komfortabel margin og at levere varme med den udledningskvalitet, som samfundet kræver.

Ønsker du at få mere at vide om dette projekt eller finde ud af, hvad Prevas kan gøre for dig, skal du kontakte:

KONTAKT OS

Per Österling, e-mail

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind