sv  no  en  

dk en sv no
Styring af tilstandsbaseret og prædiktiv vedligeholdelse Prevas

Styring af tilstandsbaseret og prædiktiv vedligeholdelse

Formålet er at iværksætte forebyggende vedligeholdelse baseret på anlægsaktivets aktuelle eller estimerede tilstand. Dette er et grundlæggende princip, som skal minimere mængden af dyrt og unødvendigt forebyggende vedligeholdelsesarbejde, uden at det øger risikoen for produktionsstop. Oplysningerne om anlægsaktivets tilstand fås via integrerede sensorer eller dataindsamlingssystemer, via vedligeholdelsesarbejdsordre eller via de informationer, som rapporteres tilbage fra arbejdsordrerne. De arbejdsordrer vedrørende vedligeholdelse, som er anført i kalenderen, kan konfigureres til at være dynamiske, så tidsperioden mellem kontroleftersyn og arbejde forlænges, alt efter hvilken tilstand der tilbagerapporteres.

I Infor EAM kan tendensen for en tilstand forudsiges ved hjælp af en funktion og bruges til at beregne en estimeret dato for vedligeholdelsesarbejdet. Denne funktion er nyttig, når den forebyggende vedligeholdelse planlægges i henhold til et produktionsstop. Arbejdsordrer vedrørende fremtidig forebyggende vedligeholdelse bør også udføres ved samme lejlighed for at gøre arbejdsordreplanen så effektiv som muligt.

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind