sv  no  en  

dk en sv no
Styring af indkøb, materialer og garantier

Styring af indkøb, materialer og garantier

Prevas tilbyder at udvikle forretningsprocesser til indkøb og materialer, som er tilpasset og optimeret til produktions- og vedligeholdelsesdriften. Processerne understøttes af Infor EAM-programpakken og integreres med virksomhedens eget ERP-system.

Det er almindeligt, at der udvikles separate processer til indkøb af reservedele og forbrugsartikler og til projekter i forbindelse med investeringer i og ombygning af anlægsaktiver. Indkøb og lagerstyring af reservedele og forbrugsartikler skal integreres fuldstændigt med systemet til styring af anlægsaktiverne og arbejdet for at sikre, at lagerbeholdningen ikke slipper op, hvilket kan medføre dyre, uplanlagte driftsstop og produktionstab. Der er også særlige krav til køb af serviceydelser i forbindelse med vedligeholdelse. Tildelingen af arbejde bør følge samme arbejdsordreproces som internt arbejde, indtil ordren tildeles en ekstern part – og leverandørens tekniker skal rapportere arbejdet i EAM-systemet ligesom en intern medarbejder. I modsat fald vil arbejdsordrehistorikken for udstyret være mangelfuld, og værdien af analysen vil blive væsentligt forringet. Rapporter, billeder m.m. skal uploades. Prevas arbejder med internetbaserede løsninger, som kan hostes, og som danner samarbejdsplatformen mellem kunde og leverandør.

Endnu en forskel mellem en typisk ERP-indkøbsløsning og en produktionsløsning fra Prevas er brugervenligheden og effektiviteten set ud fra slutbrugerens perspektiv. De fleste ERP-løsninger kræver uddannede superbrugere, men en Prevas-løsning er selvinstruerende. Den automatiserer komplicerede opgaver som f.eks. udlevering og returnering af reservedele samt søgning efter reservedele til en bestemt maskine. Forespørgslen sammenholdes med lagerbeholdningen og placeringen, og der gives oplysninger om leverandøren, hvis denne skal kontaktes i forbindelse med bestillinger i akutte situationer. Alt dette foretages fra en håndholdt enhed, når man står ved maskinen!

Ud fra arbejdsordrerne kan Infor EAM-løsningen se, hvad der skal indkøbes eller genbestilles. Rekvisitionsstyringen er effektiv og integreret i arbejdsordrestyringen. Indkøbsordren kan knyttes til lageret, arbejdsordren/projektet eller en omkostningskonto. Priserne kan administreres pr. ordre, pr. vare eller pr. ordrelinje. Andre standardfunktioner er varemodtagelse og fakturasammenholdelse.

Infor EAM-løsningen har funktioner til administration af flere varelagre og styring af konsignationsvarer. Analyser baseret på ABC (Activity Based Costing) og EOQ (Economic Order Quantity) hjælper med at finde frem til, hvor meget der skal bestilles og hvornår. Processerne til modtagelse, udlevering og returnering af varer samt lageropgørelse understøttes både i en grænseflade med alle funktioner og i en let, mobil grænseflade til brug i forbindelse med selvbetjening på lageret. Der er pluklister til forberedelse af materialer, der skal bruges til arbejdsordrer i forbindelse med forebyggende vedligeholdelse, og man kan styre de advarsler, der skal informere det ansvarlige personale om, at vigtige materialer er modtaget. Der er kort sagt alt det, som er nødvendigt for at understøtte en ekstremt smidig og effektiv indkøbs – og materialehåndteringsproces.

Styring af garantier og erstatningskrav

En yderst vigtig funktion i forbindelse med indkøb til produktion og vedligeholdelse er styring af garantier og erstatningskrav. Garantier på både komponenter og systemer skal administreres for at opnå en effektiv omkostningsstyring. Processen starter i indkøbsfasen, når der forhandles vilkår og betingelser med leverandørerne. Ombytning af en komponent er kun en del af omkostningen – i henhold til aftalen bør leverandøren faktureres for den tid, der bruges på at udskifte en defekt del, som er dækket af garantien. Prevas' løsning til håndtering af disse processer understøtter både identifikation af garantien og hele processen, indtil leverandøren faktureres for garantiarbejdet, og reservedelen er monteret eller lagt på lager uden omkostninger.

Hvad du kan forvente af Prevas' løsning til styring af indkøb, materialer og garantier:

  • Reducer overskydende lagerbeholdning og gør krav på kapital fra investeringer i lagervarer
  • Undgå at købe til fuld pris og at købe reservedele og systemer, som er dækket af garantien.
  • Få en problemfri, internetbaseret IT-løsning, som reducerer omkostningerne til indkøbsordrer og gennemløbstider og øger produktionsanlæggets oppetid.
  • Spar penge på indkøb ved at konsolidere leverandørbasen.
  • Få en proces til styring af indkøb, lagerbeholdning og materialer, som er integreret med systemet til styring af anlægsaktiver og arbejdsordre. Dermed maksimeres anlæggets oppetid, fordi lagerbeholdningen ikke slipper op, og leveringstiden reduceres.

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind