sv  no  en  

dk en sv no
Styring af anlægsaktiver og materialer Prevas

Styring af anlægsaktiver og materialer

Produktionsaktiverne organiseres i en flerdimensionel struktur, som består af placeringer, positioner, systemer og aktiver. Der kan tilføjes kontrolpunkter til strukturen for at fastsætte, ved hvilket punkt et kontroleftersyn, en opgave eller en måling skal foretages. Hvert anlægsaktiv kan også tagges med en klasse/kategori for at forbinde aktiverne i en matrix, så der kan foretages analyser på tværs af træstrukturen. Strukturen over anlægsaktiver laves således, at man kan styre vedligeholdelsen og følge op på omkostningerne. Denne struktur skal være hensigtsmæssig og laves i henhold til virksomhedens behov – kompleksitet skaber ikke merværdi. Prevas har omfattende viden om den bedste måde at strukturere anlægsaktiverne på i forbindelse med forskellige former for produktionsdrift. Anlægsaktivets betydning for hvert anlægsaktiv, hvert system eller hver position er en værdifuld definition, som anvendes i et antal funktioner i systemet. En grundlæggende ABC-vurdering (Activity Based Costing) er en del af en komplet RCM-analyse (Reliability Centered Maintenance).

Reservedele og materialer – findes hurtigt

Reservedele organiseres på lister, der er forbundet med aktiverne. Den såkaldte tilknyttede reservedelsliste – de dele, der blev brugt ved en tidligere arbejdsordre i forbindelse med bestemt udstyr – indeholder værdifulde oplysninger. Disse to lister sammen med alle andre materialer og varer på lageret er de materialer, der skal identificeres, findes på lageret og/eller indkøbes – på få sekunder i tilfælde af et maskinnedbrud. Et vigtigt succeskriterium i denne forbindelse er, at brugerne kan finde disse oplysninger ved hjælp af nogle få klik på en mobilenhed eller på en skærm på fabriksgulvet. Det er også nødvendigt, at rekvisitions- og indkøbsordreprocessen automatiseres for at undgå en eventuel administrativ forsinkelse, som medfører driftsstop. Desuden skal lageret være velorganiseret og veldrevet. Prevas tilbyder brugervenlige løsninger til scanning af stregkoder i forbindelse med udlevering og returnering af lagervarer med henblik på at undgå administration og gøre det lettere at opretholde korrekte oplysninger om lagervarerne. Det anbefales også at anvende brugervenlige, mobile scanningsenheder på lageret.

Prevas' Infor EAM-løsninger er 100 % internetbaserede og giver operatører, ingeniører og eksterne leverandører adgang til oplysninger om anlægsaktiver og materialer – så de hurtigere kan løse problemerne.

 Prevas flytter IT-værktøjerne ned på fabriksgulvet og giver brugerne online adgang til oplysninger om anlægsaktivernes arbejdsordrehistorik, problemanalyser, reservedelslister og dokumentation, hvilket giver en optimal styring af produktionen og vedligeholdelsen.

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind