sv  no  en  

dk en sv no
Styring af energiforbruget

Energistrying

Fordelen ved at overvåge anlægsaktivernes energiforbrug og reagere prompte, hvis forbruget afviger fra det almindelige niveau, er meget stor og udnyttes stadig ikke af de fleste virksomheder. Traditionelt måles energiforbruget på anlægs- eller sektionsniveau og registreres ofte ikke, før forbrugsregningen modtages. Den grundlæggende tilgang til styring af anlægsaktivernes energiforbrug er at måle anlægsaktivernes forbrug på et lavere niveau i strukturen og analysere dette i forhold til en normaliseret forbrugsrate ved et bestemt punkt i produktionen eller i forhold til udendørstemperaturen. 

Selve energiforbruget er også en indikation på anlægsaktivets tilstand. Det kan være, at der er en motor, som trænger til at blive istandsat, eller en transportlinje, som skal have nye lejer eller nyt smøremiddel. Et større energiforbrug er første tegn på, at der er noget galt, som man skal reagere på. Med Infor EAM til styring af energiforbruget får du et lavere energiforbrug og tidlige advarsler, som reducerer antallet af driftsstop og minimerer risikoen for sammenbrud.

Når EAM-systemet finder en afvigelse, udløses en alarm, og der sendes en arbejdsordre til den tekniker, der er på arbejde. Kontroleftersynet rapporteres tilbage, og der oprettes en opfølgningsarbejdsordre, hvis det er nødvendigt at udskifte nogle dele eller foretage andet arbejde.

CO2-fodaftryk

Energistyringsmodulet i Infor EAM understøtter også styring af CO2-fordelingen beregnet ud fra forbrugsregningens oplysninger om den købte energitype, og derefter foretages en analyse af CO2-fordelingen i anlægsstrukturen. Der kan laves en beregning af, hvor meget CO2 produktionslinjen udleder, og dette kan videreføres til produktionsordrerne. Virksomhedens mål kan overvåges, og der kan følges op på dem.

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind