sv  no  en  

dk en sv no

Når softwaresikkerhed bliver afgørende

Internet of Things (IoT) og flere Internet forbundne industri-controllere øger fokus på softwaresikkerhed.

”Hvordan skal softwaresikkerhed håndteres i produktion, drift og service for vores produkt?” er spørgsmål der ofte dukker op i dialogen om industrielle computere og ikke mindst om Internet of Things” siger Mads Doré Hansen, Product Manager hos udviklingshuset Prevas.

Desværre er det spørgsmål som ikke er lige til at svare på, da det afhænger helt af det sikkerhedsniveau man ønsker at opnå, de muligheder produktets hardware og software tilbyder, hvorledes en serviceorganisation er struktureret osv. Det er mange åbne spørgsmål, som kræver at der laves noget specifikations- og studiearbejde for at afdække grænsefladerne mellem produktion, service, organisation og teknik - for derigennem at finde de løsninger der bedst løser den sikkerhedsudfordring man som produktejer kigger ind i. ”Prevas oplever i stigende grad at der kommer flere kundekrav om højere sikkerhedsniveau samtidig med at myndighedskravene skærpes og her kan Prevas igen gøre en forskel med vores kompetencer, størrelse, erfaring og processer” fortsætter Mads Doré Hansen.

På produktionssiden skal der tages stilling til nøglegenerering, håndtering og download. Her er det væsentligt at beslutte sig for sikkerhedsniveauet internt i organisationen, da det er her der er de største muligheder for at kompromittere sikkerheden på den samlede produktportefølje og ikke kun på et produkt.

Selve driftssikkerheden for et produkt bindes ofte op på secure-boot, secure-update og netværkssikkerhed. Her findes der mange standard softwarekomponenter man kan trække på, dog skal disse håndteres korrekt for ikke at åbne sikkerhedshuller. Samtidig må sikkerheden på produktet ikke sløve den brugermæssige oplevelse af produktet, hvorfor afvejninger af krypteringsmetoder og implementering pludselig bliver meget væsentlige.

”I forhold til service, kommer man ikke udenom at sikkerhed kan besværliggøre servicemedarbejderens arbejde. En ”fælles” servicenøgle for alle produkter vil forenkle servicen, men det vil altid vil udgøre et sikkerhedsproblem. Man er derfor nødt til at overveje en sikkerhedsinfrastruktur for at lette servicemedarbejderens hverdag”, udtaler Mads Doré Hansen fra Prevas.

Disse og mange andre overvejelser er efterhånden blevet hverdag hos Prevas, der således har opbygget mange kompetencer indenfor dette felt og løbende rådgiver danske industrivirksomheder indenfor kryptografi og sikkerhed på industri- og brugerprodukter. 

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Henrik Møller

Henrik Møller

President Prevas A/S

Tel

+45 29 49 92 02

Mads Dore Hansen

Mads Doré Hansen

Product Manager

Tel

+45 40 19 65 66

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind