sv  no  en  

dk en sv no
Reduktion af produktionsomkostningerne

Reduktion af produktionsomkostningerne

Redesign med henblik på reducerede omkostninger

En af de vigtigste, men til tider glemte opgaver er at arbejde proaktivt med eksisterende produkter ud fra et omkostningsmæssigt perspektiv.

Hvis man regelmæssigt gennemgår designet når man foretager en livscyklusanalyse, får man et godt billede af, hvor godt produkterne stemmer overens med de nuværende komponenter og omkostningsfaktorer. Hvis man også ser på produktet ud fra et rent produktionsmæssigt perspektiv, får man en omfattende analyse som almindeligvis fører til lavere produktionsomkostninger. Alt i alt får man et godt beslutningsgrundlag for, hvad der skal gøres ved produktet på nuværende tidspunkt.

Prevas har meget stor erfaring med re-design af produkter med henblik på at reducere omkostningerne. Prevas kan hurtigt og effektivt finde ud af hvor der kan foretages forbedringer i konstruktionen og identificere de dele som er relevante, hvis du vil øge marginalen. Samtidigt får du en diagnose som fortæller hvilken livscyklusstatus komponenterne har, dvs. om de har en aktiv status eller om de vil blive (eller allerede er blevet) klassificeret som Last Time Buy (LTB).

Få styr på dit produkts aktuelle status med en livscyklusanalyse! Lad os fortælle dig mere og vise referencer og forretningsmuligheder.

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

For mere information

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind