sv  no  en  

dk en sv no

FiltEr:

OKG reference

Projekt management og IT-sikkerhed

Kunde:

OKG

OKG, som er en del af E.ON. Produktion af el i tre kernekraftreaktorer.

Sammendrag: Prevas fungerede som projektleder for projektet Isak, et informations- og IT-sikkerhedsprojekt.

Løsning: Projektet implementerede en række sikkerhedsløsninger baseret på OKG's tolkning af den svenske strålningssikkerhedsmyndigheds (Strålsäkerhetsmyndigheten) forskrift SSMFS 2008:12 §9 og 11. I projektet indgik også indførelse af et helt nyt overordnet dokumentationssystem.

Fordele: OKG opfyldte den svenske strålningssikkerhedsmyndigheds forskrifter og generelle råd om fysisk beskyttelse af kernetekniske anlæg.

Ønsker du at få mere at vide om dette projekt eller finde ud af, hvad Prevas kan gøre for dig, skal du kontakte:

KONTAKT OS

Christer Ramebäck, e-mail

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind