sv  no  en  

dk en sv no
Produktionsudvikling Prevas

Produktionsforbedringer

I takt med at den globale konkurrence i industrien stiger, og kunderne kræver stadig kortere leveringstider og flere produktvarianter, øges behovet for konstant at effektivisere produktionen. Ejernes krav til afkast sætter fokus på kapitalbinding og på at få mere ud af det eksisterende produktionsanlæg. Dette gør det også nødvendigt hele tiden at arbejde med effektivisering af kapacitetsudnyttelsen og processerne.

Prevas har i mange år arbejdet med effektivisering af kundernes produktionsanlæg. Prevas har erfaring fra flere industrisegmenter og kan sikre konkurrencedygtige løsninger.

Prevas arbejder eksempelvis med værdiflowsanalyser, reduktion af gennemløbstid og omstillingstid, logistikoptimering, lageromsætningshastighed og kvalitetssikring. Vi arbejder altid ud fra et Lean-perspektiv, hvor modeller som Six Sigma og 5S anvendes.

Vi arbejder med velafprøvede modeller, som sikrer en effektiv og struktureret arbejdsmåde med konkrete forslag til forbedringer. Vi er naturligvis oftest også med til at gennemføre de forbedringstiltag, som besluttes.

Vores Center of Excellence inden for produktionsforbedringer tilbyder tjenester, som på en effektiv måde undersøger din produktion og foreslår konkrete tiltag, som forbedrer lønsomheden og konkurrenceevnen.

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind