sv  no  en  

RTX Telecom A/S og Prevas indleder samarbejde

Det danske udviklingshus Prevas har indgået samarbejde med endnu en teknologisk frontløber — denne gang med RTX Telecom A/S. Udviklingstunge virksomheder insourcer i stigende grad teknologiske spidskompetencer for at opnå forbedret agilitet i et skvulpende marked. Det mærker man hos Prevas, hvor væksten er helt i top.
 
RTX Telecom og udviklingshuset Prevas har indledt et samarbejde, der betyder, at Prevas kan blive tilknyttet en række specialprojekter i RTX Telecom koncernen. Det er Prevas´ spidskompetencer inden for mobilteknologi og telekom, RTX Telecom vil trække på i en dynamisk udviklingsproces. Dermed følger RTX Telecom tendensen blandt udviklingstunge virksomheder, som i stigende grad supplerer med eksterne spidskompetencer for at kunne reagere hurtigere på skiftende markedskrav.
 
I RTX Telecoms tilfælde er det især varierende peak-perioder, der trækker veksler på udviklingsressourcerne. Virksomheden står bag tæt ved 600 telekommunikationsprodukter og kan aldrig være sikker på, hvornår underskriften fra en kunde kommer i hus. Når der er skrevet under, skal leveringen af de komplekse produkter til gengæld ofte ske med stram deadline.
 
- Vores marked varierer, hvilket er en stor udfordring både i forhold til budgetter og ressourcer. Vores samarbejde med Prevas startede egentlig, fordi vi manglede kapacitet, men det har vist sig at insourcing af deres ingeniører har en række fordele, siger NielsHenrik Olesen , udviklingsdirektør i RTX Telecom A/S.
 
- I kraft af insourcing skaber vi et miljø, hvor vores medarbejdere bliver mindre belastede i spidsbelastningsperioder, samtidig med at de kan føle sig trygge i de mere stille perioder, fordi vi nemt kan skrue op og ned for antallet af eksterne ressourcer. Budgetmæssigt har det også en god effekt, da en del af udviklingsomkostningerne først skal afholdes, når der er en tilsvarende indtægt, siger Niels Henrik Olesen.
 
Vækst på 30 procent
Disse synspunkter vækker genklang hos Prevas, som er Nordens største udviklingshus. Her har man samarbejdsaftaler med en lang række virksomheder som Danfoss, Grundfos, Novo Nordisk, Radiometer Medical og Vestas.
 
- Vi nyder godt af det pres, der ligger på de udviklingstunge virksomheder. Kravene om stadigt kortere udviklingstider for nye produkter betyder, at udviklingsafdelingerne skal navigere i uroligt farvand med uforudsigelige peaks, og det er en udfordring både ressource- og kompetencemæssigt. Derfor får vi mange henvendelser. Alene i år har vi haft en vækst på 30 procent i forhold til sidste år, og intet tyder på, at tendensen ændrer sig, tværtimod, sigerMichael Carl , administrerende direktør for Prevas A/S.

 

 
Om Prevas A/S
Prevas er en kvalitetsbevidst IT-virksomhed, der tilbyder udvikling af produkter og industrisystemer i teknologiernes frontlinje. Kendetegnet for Prevas´ løsninger er innovation, kvalitetssikring og leveringssikkerhed.
Prevas-koncernen er noteret på Stockholmsbørsen og har 550 medarbejdere.

Læs mere om Prevas på  www.prevas.dk.
 
Om RTX Telecom A/S
RTX Telecom er en international koncern, som er specialiseret inden for udvikling og produktion af know-how, produkter og —løsninger indenfor avanceret trådløs kommunikation.
RTX Telecom består af fire forretningsenheder med spidskompetencer inden for forskellige trådløse teknologier: RTX Technology, RTX Consumer Products, RTX Network Systems og RTX Healthcare. Virksomheden har hovedkontor i Danmark og afdelinger i Californien, Rumænien og Hong Kong. RTX Telecom A/S er noteret på Nordic Stock Exchange (OMX).

Læs mere på www.rtx.dk.

Kontakt Prevas A/S for mere information:

Produkt log ind
Prevas

Med spidskompetence inden
for indlejrede systemer og
industriel IT bidrager Prevas
med innovative løsninger,
der skaber vækst

info@prevas.dk

Kundeservice