sv  no  en  

Prevas’ danske afdelinger opnår ISO-certificering

Forudsigelige udviklingsforløb og proaktiv risikostyring er resultatet af at indføre ISO-certificerede udviklingsprocesser i Prevas’ danske afdelinger.

Prevas’ to danske udviklingsafdelinger i København og Aarhus har nu opnået den eftertragtede ISO9001-certificering, som er yderst relevant i forbindelse med dagens komplekse udviklingsprojekter.

”De stadigt mere komplekse udviklingsprojekter, vi udfører for vore kunder, stiller store krav til effektive, forudsigelige udviklingsforløb, hvor vi til stadighed ved hvor vi er, hvad vi mangler og hvad der lige nu kræver særlig opmærksomhed. Her er ISO9001 et oplagt værktøj, i og med at det basalt set er en systematisering af velkendte og relevante metoder, og er bredt kendt og anerkendt i industrien”, udtaler Henrik Møller, President, Prevas A/S

ISO-certificeringen er opnået ved at indføre allerede certificerede processer fra det svenske moderselskab, og dernæst gennemføre en gennemgribende og formel, ekstern auditering af de danske afdelinger. Certificeringen er gennemført af Intertek. ”Ved at basere certificeringen på velkendte Prevas-processer har vi sikret, at vore arbejdsmetoder også i høj grad matcher virkeligheden og er anvendelige i praksis. De metoder, vi nu følger, har indlejret mange års erfaringer fra sammenlignelige projekter udført i Prevas, og det har desuden været essentielt ikke at tilføre nettooverhead til projekterne” siger Henrik Møller.

Formelle udviklingsforløb tager sigte på at mindske risikoen for fejl undervejs. I det enkelte projekt er resultatet et mere effektivt forløb, hvilket direkte kan omsættes til en lavere pris for kunden. Men ved at anvende de samme processer gang på gang opnås desuden et bedre grundlag for at estimere fremtidige opgaver, hvilket er en afgørende faktor i salgsprocessen. ”Vores ISO-certificering er ikke begrænset til projektafdelingen, men omfatter alle aspekter af vores arbejde. Ud over salg er også vores processer indenfor f.eks. HR og IT dækket, og de enkelte processer er integrerede og hænger sammen på tværs, så effektiviteten også sikres i bredden”, udtaler Søren W. Mathiasen, Vice President Sales & Marketing, Prevas A/S

At være ISO-certificeret er ikke ensbetydende med at følge stive processer slavisk. Tværtimod gives bedre mulighed for på en struktureret måde at tilpasse forløbet undervejs, når der er helt styr på det basale. ”At vi følger ISO-certificerede processer betyder, at vi næsten automatisk har styr på detaljerne, så vi i stedet kan lægge vores fokus der, hvor det skaber mest værdi for projektet, nemlig i kreative løsningsvalg og et tæt samarbejde med kunden gennem fleksible forløb”, bemærker Søren W. Mathiasen.


Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til

Søren W. Mathiasen, Vice President Sales & Marketing, Denmark, Prevas A/S                                

E-mail: soren.mathiasen@prevas.dk, Mobil: +45 2099 7601

Henrik Møller, President, Prevas A/S                                                

E-mail: henrik.moller@prevas.dk, Mobil: +45 2949 9202
Produkt log ind
Prevas

Med spidskompetence inden
for indlejrede systemer og
industriel IT bidrager Prevas
med innovative løsninger,
der skaber vækst

info@prevas.dk

Kundeservice