sv  no  en  

dk en sv no

Glitrevannverket IKS valgte Infor EAM

Prevas vinder endnu en kunde inden for vand og afløb i Norge.

Glitrevannverket IKS er et selskab som ejes af kommunerne Lier, Røyken, Drammen og Nedre Eiker.

Glitrevannverket ejer og driver fire vandbehandlingsanlæg, som leverer vand til ca. 145 000 mennesker i de fire ejer kommuner samt i Sande og Frogn kommune. Vandkilden er Glitre, Røysjø og Holsfjorden.

Glitrevannverkets hovedformål er at forsyne sine ejer kommuner med godt, nok og sikkert vand gennem miljøfokuseret, kompetent og systematisk drift af vandkilder og vandforsyningssystem.

Som et led i dette arbejde indfører Glitrevannverket FDV nu systemet Infor EAM fra Prevas til at vedligeholde og ivaretage alle sine anlæg og udstyr. Implementeringen starter i september og systemet vil integreres både mod deres eksisterende driftskontrolsystem og mod kortsystemet (GIS) for bedst mulig funktionalitet. Brugerne vil kunne benytte systemet både fra mobiltelefon og tablet for størst mulig fleksibilitet.

”Vi forvalter en infrastruktur med store genanskaffelsesværdier. Anlæg og komponenter bliver gradvis ældre og vi vil systematisere og målrette vores drifts- og vedligeholdelsesindsats. Vi har behov for et moderne og funktionelt FDV system som støtte for denne satsning”, siger Arild Eek, Daglig leder i Glitrevannverket. ”Prevas overbeviste os gennem tilbudsrunderne, at de både forstår vore behov, og at Infor EAM har den rette funktionalitet for at møde disse. I tillæg har de en række gode referencer inden for vand- og afløbsbranchen, og vi ser frem til at udnytte dette til gensidig erfaringsudveksling”.

Infor EAM fra Infor er en videreføring af systemet Datastream 7i og et af verdens mest udbredte service- og vedligeholdelsessystemer. Løsningen har omkring 15 000 kunder inden for offentlig og privat sektor på verdensbasis og leveres i Norden af Prevas.

”Med Infor EAM har vi fået en stærk position inden for vand- og afløb i Norge ”, fortæller Einar Alexander Andersen, Salgschef i Prevas. ”Vi har samarbejdet med aktører, som er stærke på området og har funktionalitet, som er godt tilpasset de behov, man møder i virksomheden. Vi vil gerne være med til at planlægge erfaringsudveksling mellem vores kunderne og har også dette som eget tema på vores næste brugermøde som finder sted i Oslo 26. – 27. oktober hvor en række kunder vil deltage, så det bliver godt at få et indspil med fra Glitrevannverket.”

For mere information og opfølging

Einar Alexander Andersen, Sales Manager, Prevas AS
E-post: einar.alexander.andersen@prevas.no, Mobil: +47 41 53 73 13

Morten Langbo, Sales Executive, Prevas
E-mail: morten.langbo@prevas.no , Mobil: +47 92 26 72 80

Prevas pressrelease 09-22-2015PDF.

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind