sv  no  en  

Ny aftale for Prevas på vedligeholdelsessystem

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS og Nedre Romerike Vannverk IKS valgte Infor EAM som fælles FDV system.

Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) IKS er et kommunalt selskab som renser og transporterer afløbsvand for Lørenskog, Skedsmo og Rælingen. Selskabet har også hovedansvar for hovedtransportsystemet frem til renseanlægget. NRA rensede i fjor 18 millioner m3 afløbsvand og producerede 20 000 ton slam. Nedre Romerike Vannverk (NRV) IKS producerer og leverer 16 millioner m3 drikkevand til leveringspunkter i kommunerne Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo.

Selskabets ansvar omfatter alle anlæg som er nødvendige for at levere vand en gros, herunder også reservekilder. Selskaberne har fælles administration og daglig leder.

Nu har de sammen indgået en aftale med Prevas om anskaffelse og implementering af vedligeholdelsessystemet Infor EAM og satser på at gå live med løsningen før sommeren 2014.

”Vi gik ud med en forespørgsel efter et fælles Forvaltning Drift og Vedeligeholdelsessystem i efteråret 2013 for at øge driftssikkerhed og leveringsevne, samt for at få bedre sporbarhed i udførelsen af planlagte og akutte aktiviteter”, fortæller Eirik Rismyhr, Driftschef  i NRA. ”Vores ønske var at få et system på plads, som på en enkel måde ville hjælpe os med at organisere og styre opgaverne som skal udføres i hverdagen, samtidig med at, det skal være enkelt at vedligeholde, videreudvikle og bruge”, fortsætter han. ”Derfor brugte vi tid, både på at snakke med forskellige referencer, samt til at teste de aktuelle løsninger nærmere og efter gode tilbagemeldinger faldt valget på Infor EAM og Prevas”.

Infor EAM er et af verdens mest udbredte vedligeholdelsessystemer / FDV systemer og benyttes i en række brancher verden over. Systemet er baseret på ledende webteknologi og med grafiske virksomhedsindikatorer (KPI) og personlige indbokse får man en hurtig og enkel oversigt over egne opgaver og deres status, samtidig med at systemet gennem aktiv brug og analyser giver kunderne bedre beslutningsgrundlag.

”Vi har en række gode referencer på Infor EAM inden for vand og afløb og det har nok været medvirkende til at vi nu får NRV og NRA som kunde”, fortæller Einar Alexander Andersen – Salgschef i Prevas. ”Infor EAM er et meget fleksibelt og brugervenligt system som dækker behovene for mange forskellige kunder, men det er også vigtigt at fokusere på samarbejdet og hvordan vi kan bistå vores kunder med at få en enklere hverdag eller opnå øget lønsomhed. Dette er nøglen til at få gode referencer, og vi ser frem til at tage fat på dette arbejde sammen med NRV og NRA”.

Billedtekst: ferskvandsbassinet hos NRV som leverer rent og godt drikkevand.

For further information, please contact:

Einar Alexander Andersen, Sales EAM, Prevas AS,
E-post: einar.alexander.andersen@prevas.no, Mobil: +47 41 53 73 13

Tord Svanqvist, Center of Excellence EAM Prevas AB,
E-mail: tord.svanqvist@prevas.se, Mobil: +46 733-75 70 68

Produkt log ind
Prevas

Med spidskompetence inden
for indlejrede systemer og
industriel IT bidrager Prevas
med innovative løsninger,
der skaber vækst

info@prevas.dk

Kundeservice