sv  no  en  

dk en sv no
MES, Manufacturing Execution System Prevas

Performance & OEE

Det er blevet en mere og mere afgørende konkurrencefordel for vores kunder, at de kan indsamle produktionsdata i realtid og anvende dem til at reagere hurtigt i tilfælde af ineffektivitet og afvigelser.

OEE (Overall Equipment Effectiveness) er den samlede udstyrseffektivitet og det mest almindeligt anvendte nøgletal til måling af effektiviteten. OEE kan anvendes til en enkelt maskine, en produktionscelle, en produktionslinje eller et helt fabriksanlæg.

Prevas tilbyder en lang række tjenester inden for Performance & OEE. Vi hjælper eksempelvis med udfærdigelse af OEE-specifikationer (hvad der skal måles og hvordan) samt indkøb og implementering af de rette systemløsninger. Derudover hjælper vi kunderne med at anvende OEE som et middel til at opnå kontinuerlige forbedringer.

Prevas har leveret et stort antal Performance & OEE-systemløsninger til kunder inden for mange forskellige brancher. I dag er en Performance & OEE-systemløsning det naturlige første skridt på kundens vej mod et MES-system.

Performance & OEE løser problemer i forbindelse med:

  • For mange uplanlagte driftsstop
  • Dårlig udnyttelse af anlægsaktiverne
  • Manglende viden om udnyttelse af anlægsaktiverne
  • Skrotning

Nøgleværdier

  • Manuel og/eller automatisk registrering og klassificering af driftsstop
  • Registrering af skrotning
  • Beregning af OEE og andre nøgletal
  • Undersøgelse af sammenhængen mellem udstyret og produktionseffektiviteten
  • Omfattende rapportering

Kontakt

For mere information

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind