sv  no  en  

dk en sv no
PCB-design – høj hastighed

PCB-design – højhastighed

I dag skal elektronisk udstyr kunne klare høje hastigheder, hvilket betyder, at den fysiske udformning (printkort, pakke, tilslutninger osv.) bidrager til kredsløbenes funktion i lige så høj grad som de elektriske konstruktionskomponenter. De stadig højere stigetider i moderne, integrerede kredsløb forårsager uønskede effekter ved høj hastighed, også på printkort som arbejder med lav frekvens. Eftersom driverkredsløb skifter hurtigere og hurtigere, er der risiko for signalforringelse som f.eks. problemer med oversving, afbrydelser, krydstale og opdateringer.

Alt dette samt emission og immunitet er nogle af de faktorer, der skal tages hensyn til i forbindelse med konstruktionsarbejdet, hvis man skal undgå problemer med eksempelvis signalintegritet (SI) og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

De elektriske egenskaber påvirkes direkte af egenskaberne på printkort- og systemniveau, såsom PCB-materiale, størrelse og placering, placering af komponenter, fra- og forbikobling, routing-topologi, signalleder-terminering, konfiguration af bundkort og datterkort, tilslutninger, jording osv.

Prevas har erfaring med PCB-design og har udført mange højhastighedsprojekter. Vi har indgående viden om konstruktionskrav og -forudsætninger. For at lave et godt, driftssikkert og hurtigt printkort er det ofte nødvendigt at anvende et avanceret simuleringsværktøj som f.eks. Hyperlynx. Prevas kan hjælpe og vejlede kunderne gennem konstruktionsprocessen og udføre de nødvendige simuleringer.

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Maria Månsson

Maria Månsson

Director, innovation and research

Tel

+46 8 644 36 07

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind