sv  no  en  

dk en sv no
Miljø- og energiovervågning Prevas

Miljø- og energiovervågning

Miljø- og energispørgsmål har fået en central plads på dagsordenen, både politisk og i erhvervslivet. Inden for industrien handler det f.eks. om udslipskvoter og rapportering af kemikalieforbruget.

Prevas' løsninger og produkter til miljøovervågning bidrager til en effektiv ekstern og intern rapportering på grund af pålidelige data og fuld sporbarhed. Dette nedsætter brugen af interne ressourcer, samtidig med at det forbedrer virksomhedens position på markedet og gør kontakten til myndighederne nemmere.

Produkter inden for miljø- og energiovervågning

Kontakt

For mere information

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind