sv  no  en  

dk en sv no
Lovkrav

Lovkrav

Prevas har bred erfaring i at arbejde med lovkrav og certificering inden for forskellige områder. Vi holder os altid opdaterede og kan give råd om, hvordan man opfylder gældende krav. Inden for visse områder, eksempelvis krav vedrørende EMC og medicinsk udstyr, har vi en meget specialiseret viden.

De officielle regler vedrørende krav til produkter ændres og opdateres ofte. Det nye retslige rammer (NLF – New Legislative Framework) kommer til at påvirke mange relevante direktiver. Ved at holde et vågent øje med fremtidige krav og forberede produkterne på at opfylde dem kan man mindske omkostningerne til udvikling og certificering.

Nogle relevante direktiver og regler

  • LVD, Lavspændingsdirektivet. Ny omarbejdning 2014/35/EU, gældende fra den 2016-04-20.
  • EMC-direktivet. Ny omarbejdning 2014/30/EU, gældende fra den 2016-04-20.
  • RED, Radio Equipment Directive(erstatter R&TTE-direktivet), 2014/53/EU gældende fra den 2016-06-13, efter overgangsperioden i skarp stilling ved 2017-06-13
  • MDD, Medical Devices Directive (93/42/EC). Ny omarbejdning 2017/745 træder i kraft den 2020-05-26. 
  • MD, Machinery Directive 2006/42/EG, gældende fra den 2009-12-29.

Miljødirektiver

  • RoHS: Direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. RoHS 2, Ny omarbejdning 2011/65/EG, gældende fra den 2013-01-02. 
  • WEEE: Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr. WEEE 2 omarbejdning af 2012/19/EU, gældende fra den 2014-10-15.  
  • ERP, Eco-design-direktiv. Rammedirektiv 2009/125/EG. Kontinuerlige opdateringer.
  • REACH 1907/2006, forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier, 1 juni 2007. Kontinuerlige opdateringer.

Kontakt

Nikolaj Hanson

Henrik Møller

President

Tel

+45 2949 9202

Maria Månsson

Maria Månsson

Director, innovation and research

Tel

+46 8 644 36 07

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind