sv  no  en  

dk en sv no
Prevas' integrerede løsninger til styring af produktionen

Prevas' integrerede løsninger til styring af produktionen

Prevas hjælper kunderne med at forbedre produktionsstyringen ved hjælp af integrerede løsninger og en helhedsorienteret, tværfunktionel tilgang til processer, løsninger og IT-support. Prevas har en førende position inden for produktionsautomatisering, produktions- og ERP-systemer samt omfattende viden om teknologier til produkt- og produktionsudvikling. Ved at bruge denne erfaring og arbejde tæt sammen med vores kunder har vi udviklet en række best practices og løsninger ved at integrere produktionssystemer. Nogle eksempler herpå er:

  • Integration af en SCADA-alarmkategori i EAM-systemet, som automatisk genererer og tildeler arbejdsordrer via internettet, e-mails og sms-beskeder.
  • Integration af et dataopsamlingssystem – Automatisk generering af arbejdsordrer vedrørende kontroleftersyn og opfølgning for at finde og løse problemer.
  • Integration af stoptidsanalyser i OEE-systemet – Overførsel af informationer om længerevarende og/eller hyppige stop til anlægsaktivets historik med henblik på analyse og generering af arbejdsordreanmodninger i OEE-systemet. Advarsel til operatøren om forebyggende arbejde i OEE-systemet.
  • Integration af et lagerstyringssystem – Overførsel af informationer om, hvilke reservedele der skal udleveres.
  • Integration af instrumentkalibreringssystemer og EAM-systemer

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind