sv  no  en  

dk en sv no
Infor EAM

Infor EAM – et verdensførende, internetbaseret system til styring af anlægsaktiver

Infor er en global leder inden for software til styring af anlægsaktiver. Prevas har været Infor-partner i 20 år i de nordiske lande og forhandler og implementerer Infor EAM-programpakken. Ud over Infor EAM-produkterne tilbyder Prevas også et antal løsninger og produkter, som supplerer EAM Enterprise-løsningen. Prevas er førende i norden inden for IT-produkter til produktionsvirksomheder og tilbyder integrerede realtidsløsninger, hvor styring af anlægsaktiverne og deres vedligeholdelse er en integreret del af IT-støtten til hele produktionsanlægget.

Infor EAM Enterprise er en omfattende og 100 % internetbaseret løsning til styring af virksomhedens anlægsaktiver, som gør det muligt konstant at overvåge anlægsaktivernes tilstand og ydeevne, vurdere dataene for at finde hovedtendenser og uregelmæssigheder, forudse ydeevnen og træffe beslutninger, som fører til handling.

Prevas har over 80 EAM-kunder i Norden. På globalt plan er der foretaget over 15.000 installationer, blandt andet hos over 60 % af Fortune 500-virksomhederne.

EAM Enterprise håndterer de mest udfordrende problemer vedrørende anlægsaktiver – lige fra forebyggende vedligeholdelse i forbindelse med ordrespecifik fremstilling til prædiktiv vedligeholdelse i fødevare- og drikkevareindustrien, styring af emissioner og energibehov i pulp- og papirindustrien, risikobaseret vedligeholdelse hos medicinalvirksomheder, styring af vognparken hos transportvirksomheder, styring af anlægsaktiver i olie- og gasindustrien, sporing af anlægsaktiver og tilstandsbaseret vedligeholdelse i offentlige virksomheder m.m.

Med EAM Enterprise kan du:

 • reducere indkøbsomkostningerne, nedbringe tidsforbruget i forbindelse med indkøb af materialer samt nedbringe lagerbeholdningens størrelse og udgifterne dertil.
 • overholde lovbestemmelser og lovkrav.
 • overvåge anlægsaktiverne og holde dem i gang og finde ud af, hvornår de skal udskiftes.
 • reducere udgifterne ved at kræve erstatning under garantien.
 • effektivt styre og planlægge alt arbejde vedrørende styring af anlægsaktiverne – vedligeholdelse, kontroleftersyn, certificering m.m.
 • anvende EAM-systemet mobilt i forbindelse med styring af arbejde, reservedele, informationer, dokumenter og lager.  Smartphone-lignende brugergrænseflader, samt apps til mobiltelefoner og tablets understøtter en mobil og effektiv organisation.
 • konfigurere løsningen, så den passer til din forretningsproces og dine behov uden dyre ændringer af kildekoden, som forhindrer dig i at opgradere løsningen fremover. Prevas er host for den cloudbaserede løsning, hvilket gør, at projektet hurtigere kan gennemføres. Det giver et hurtigere investeringsafkast.

Infor EAM har værktøjerne til at overvåge og styre anvendelsen, udnyttelsen og vedligeholdelsen af virksomhedens anlægsaktiver, herunder advarsler, som hjælper dig med at undgå driftsstop og opnå en skjult fortjeneste.

Infor EAM anvender indbygget, prædiktiv vedligeholdelse og tilstandsbaseret vedligeholdelse sammen med intelligente funktioner til styring af driften og anlægsaktivernes bæredygtighed. Du får de udstyrsalarmer og informationer i realtid, som du skal bruge til at reagere hurtigt og præcist og om nødvendigt få de relevante medarbejdere til at løse problemerne.

Med EAM Enterprise får du:

 • Styring af anlægsaktivernes hierarki. Ved hjælp af en træstruktur, som forbinder udstyr, systemer og placeringer, kan du holde styr på, hvor anlægsaktiverne befinder sig, og hvad de koster
 • Budgetstyring. Du kan automatisere alt vedrørende dit budget, lige fra opstilling af budgettet til beregning af, hvad det kræver at vedligeholde det.
 • Styring af kontroleftersyn Du modtager en automatisk meddelelse om et problem med et anlægsaktiv, når et kontroleftersyn har overskredet en forudindstillet grænse, så du kan finde ud af, hvordan problemet skal løses.
 • Indkøbsstyring. Bestil de rigtige reservedele, og hold styr på leveringstider, betaling af leverandører og modtagelse af varer.
 • Arbejdsstyring. Det er muligt at spore og styre alle arbejdsanmodninger og alt arbejde og planlægning vedrørende anlægsaktiverne.
 • Materialestyring. Du kan overvåge og kontrollere lagerbeholdningen med værktøjer, der omfatter indkøb af en økonomisk ordremængde med klasseberegninger og tildelinger, og som understøtter modtagelse samt udlevering og tilbagelevering af reservedele samt antal cyklusser.
 • Inspektion. Gennemfør og dokumentér inspektioner på mange ensartede stykker udstyr og enkeltstående aktiver, med afledte arbejdsordrer til afhjælpning fundne problemer.
 • Garantiopfølgning. Hold styr på hvornår og hvor længe dit udstyr er dækket af leverandørens garanti. Opret og gennemfør garantikrav.
 • Mobile løsninger. Infor EAM kan naturligvis betjenes i ’marken’ med mobile løsninger. Dette kan også gøres offline, hvis der ikke er WiFi- eller mobildækning på arbejdsstedet.

Når du investerer i en EAM-løsning fra Prevas, kan du forvente at få følgende afkast af din investering:

 • Større arbejdsproduktivitet og færre driftsstop, som skyldes vedligeholdelse.
 • En reduktion af lagerbeholdningen.
 • Et optimalt antal reservedele på lager.
 • Flere omkostninger dækkes af garantien.
 • Færre omkostninger i forbindelse med indkøbsprocessen.
 • Effektiv arbejdsstyring, også ved brug af eksterne serviceteknikere, på grund af den internetbaserede og selvforklarende brugergrænseflade og de mobile løsninger.
 • Du kan styre udstyret, faciliteterne og anlægsaktiverne lige fra købstidspunktet til afhændelsestidspunktet – og samtidig reducere omkostningerne og øge indtjeningen.

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind