sv  no  en  

dk en sv no

FiltEr:

Testsystem HemoCue reference

Blodigt alvor ved samarbejde med HemoCue

Kunde:

 HemoCue 

Det er blevet nemmere at analysere blod- og urinprøver i sundhedsvæsenet takket være HemoCues forskellige analyseprodukter. Behandlingen kan effektiviseres, hvis prøver fra personer med blodmangel, glukoseproblemer, mikroalbuminuri eller en blodsygdom ikke skal sendes til analyse på et centrallaboratorium. Prevas' testsystem har hjulpet HemoCue med at skabe effektivere og sikrere produkter.

Opgave: Funktionstest af HemoCues helt nyudviklede instrument til blodanalyse.

Test af hvide blodlegemer

Et eksempel på et af HemoCues produkter er et system til bestemmelse af koncentrationen af hvide blodlegemer, HemoCue® WBC.

HemoCue® WBC er et unikt system til bestemmelse af det samlede antal hvide blodlegemer. Systemet bygger på HemoCues velkendte og pålidelige kuvette-teknologi. Prøveresultatet med laboratoriekvalitet opnås inden for nogle minutter. Systemet kræver kun 10 µl blod fra et prik i fingeren. Kuvetten er forbehandlet med et reagens, som hæmolyserer de røde blodlegemer og farver de hvide blodlegemer blå. Kuvetten placeres i instrumentet, som indeholder både mikroskop og kamera. Der tages et billede, og ved hjælp af billedanalyseteknik beregner instrumentet antallet af blåfarvede hvide blodlegemer. Resultatet vises på displayet inden for tre minutter.

Prevas sikrer tests

Sara Nilsson, som er konsulent hos Prevas, beskriver, hvordan arbejdet er foregået.

– Det handler om avancerede produkter, som anvendes til behandling af mennesker. Derfor er det yderst vigtigt, at funktionen er pålidelig, hvilket kræver en pålidelig fremstillingsproces. Eftersom det er et kompliceret instrument, gælder det om at skabe en testprocedure, som kan verificere alle parametre på en standardiseret måde, og som viser tydelige fejlmeddelelser og instruerer personalet i alle håndgreb. Det er her, Prevas kommer ind i billedet.

Prevas' del af projektet har resulteret i et antal teststationer, hvor instrumentet testes før og efter sammensætning.

Testene begynder med, at HemoCues firmware downloades til instrumentet, og derefter udføres funktionstests for at sikre, at hvert instrument fungerer.

De fleste tests køres fra en testcomputer, og softwaren instruerer testpersonalet i, hvordan de skal tilslutte instrumentet og gå frem i løbet af testen. Formålet med dette er, at personalet ikke behøver at være uddannet særlig meget, men at testmetoden er fastlagt og styres en gang for alle i henhold til de aftalte specifikationer. Resultatet i hvert trin bliver et enkelt PASS eller FAIL på overvågningscomputerens billedskærm. Resultatet fra testene gemmes på instrumentet og i testcomputeren efter behov.

Den rette kompetence og effektivitet

Prevas' del af projektet har varet cirka 3,5 måned. I denne periode har man udviklet selve softwaren til test og de metoder, som skal anvendes, samt krav-, design- og testspecifikationer og instruktionsdokumenter.

– Det var de rette kompetencer til den rette pris, som gjorde, at vi valgte Prevas, siger HemoCues udviklingschef Kenth Svanberg vedrørende indkøb af ydelserne. Der var et stykke arbejde, som skulle udføres på relativt kort tid, og vi havde ikke selv ressourcerne til det.

De tre konsulenter, som har arbejdet hos os i forbindelse med projektet, har følt et stort ansvar og selv taget initiativ til at få arbejdet til at skride frem.

Medarbejderne hos Prevas har et højt kompetenceniveau. Vi kunne selv vælge konsulenternes profil og valgte konsulenter med tidligere erfaring fra lignende opgaver. Vi er tilfredse med deres arbejde, og selvom projektet ikke er helt færdigt endnu, ser det meget lovende ud, afslutter Kenth Svanberg.

Ønsker du at få mere at vide om dette projekt eller finde ud af, hvad Prevas kan gøre for dig, skal du kontakte:

KONTAKT OS

Patrick Buschow, e-mail

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind