sv  no  en  

dk en sv no
Styring af arbejdsordrer og planlægning Prevas

Forebyggende og uplanlagt vedligehold

De arbejdsordrer, der vedrører vedligeholdelsen, skal defineres og styres som en integreret del af processerne i forbindelse med produktionsordrer, materialeindkøb og logistik. Nøgletallene for produktion og vedligeholdelse bør også integreres for at tilskynde ledelsen til at samarbejde om at nå de fælles mål; sikkerhed, produktivitet/OEE (den samlede udstyrseffektivitet), energiforbrug, omkostningsreduktion, kvalitet og miljøbelastning.

Prevas har erfaringen, løsningerne og produkterne til at styre arbejdsordrerne på den mest hensigtsmæssige måde.

Vedligeholdelsessystemet kan konfigureres til at håndtere et kundedefineret workflow. Arbejdsordrerne kan opstilles i overordnede/underordnede strukturer og projektstrukturer for at gøre det muligt at håndtere komplekse opgaver og aggregere omkostningerne, så de kan sammenholdes med budgettet. For at gøre arbejdet sikkert skal der være lock out/tag out-funktioner (funktioner, som afbryder maskinens energiforsyning og aktiverer en spærre, der forhindrer genstart) med fuld sporing af alle handlinger. Arbejdsordren indeholder også alle dokumenter, kommentarer, oplysninger om anvendte materialer og kontroleftersyn i anlægsaktivets historik.  

Forebyggende arbejde er ikke kun kontroleftersyn baseret på en måler eller tidsintervaller. Det kan også være arbejde, der styres i en cyklisk proces, eller kontroleftersyn, som fastlægger den faktiske tilstand, inden der iværksættes dyre reparationer. Prevas' løsninger sigter efter at anvende tilstandsbaseret vedligeholdelse baseret på online oplysninger om udstyrets tilstand eller kontroleftersyn. Et andet mål er at integrere operatørens arbejde i arbejdsordreprocessen. Fastlagte alarmkategorier fra automatiserings- og SCADA-systemer integreres i EAM's advarselsstyring, så man ved, hvornår eftersynet skal iværksættes.

Planlægning af tid og arbejde

Arbejdsordrer i forbindelse med forebyggende vedligeholdelse kan planlægges med et estimat af tidsforbruget og de nødvendige materialer. Materialerne kan så indkøbes eller hentes på lageret. Arbejdet tildeles til en person eller gruppe, når tiden er inde. Det er yderst vigtigt, at vedligeholdelsesplanen integreres i produktionsplanen for at sikre, at der mistes mindst mulig produktionstid. En anden strategi er at have arbejdet planlagt, så det kan udføres i forbindelse med et ikke-planlagt produktionsstop. EAM-systemet anvendes til at lave en liste over arbejdsordrer, som er tilpasset til produktionsstoppets længde, og som ikke bare viser de arbejdsordrer, man har modtaget de nødvendige materialer til.

Infor EAM har alle værktøjerne til at understøtte en effektiv daglig eller månedlig planlægning, til at foretage projektplanlægning med tovejs-integrationsværktøjet Microsoft Project og til at lave en grafisk fremstilling af planen for forebyggende vedligeholdelse.

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind