sv  no  en  

dk en sv no
Focs Prevas

FOCS – systemer til styring og optimering af ovne

I dag opvarmes 90 % af alt stål, som produceres i Skandinavien, i FOCS-styrede ovne.

FOCS-produkterne omfatter automatiske styresystemer, som er markedsledende inden for ovnstyring. I dag opvarmes 90 % af alt stål, som produceres i Skandinavien, i FOCS-styrede ovne.

Energibesparelserne ligger almindeligvis på 5-20 %. Udover at reducere energiforbruget øger systemet desuden produktionskapaciteten ved hjælp af intelligent hastighedsstyring af ovnen og de tilknyttede processer. Der er set produktivitetsstigninger på op til 28 %.  

Hvordan gør vi det?

Ved at beregne materialets temperatur i ovnen i realtid for hver plade/blok/luppe. Eftersom vi kender materialets temperatur både på overfladen og indeni, styres ovnens opvarmning og hastighed af FOCS med henblik på at opnå meget præcise trækningstemperaturer med et minimalt energiforbrug. Hver plade/blok/luppe får sin egen målopvarmingsprofil alt efter dimensioner, materialetype og kvalitetsaspekter. Afhængig af hvordan produktionen ser ud i de tilknyttede processer, tilpasser FOCS hastigheden og opvarmningen, således at materialet kommer ud af ovnen med den korrekte temperatur på det rette tidspunkt med henblik på den videre bearbejdning.  

Både batchovne og kontinuerlige ovne som glødeovne kan styres med FOCS. Eftersom FOCS er et niveau 2-system, er det som regel ikke nødvendigt at foretage ændringer af de grundlæggende ovnstyrings- og sikkerhedssystemer ved installation.

FOCS, download documentPDF

Kontakt

For mere information

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind