sv  no  en  

dk en sv no
Finansielle tjenester

Finansielle services

Vi kan tilbyde finansiering af projekter, som ellers ikke ville være mulige at gennemføre på grund af manglende likviditet. Prevas tilbyder forskellige finansieringsløsninger i forbindelse med hardware, software og services.

Idéen er, at kunden modtager en leverance med hardware og/eller software fra Prevas, som derefter indgår i en leasingkontrakt. Den normale løbetid er 2-5 år, og leverancerne sker over en aftalt periode. Afbetalingerne og omkostningerne spredes dermed ud over tid, så de bedre passer med de fremtidige indbetalinger og indtægter og den langsigtede værdi, som projektet tilfører virksomheden.

Dermed går Prevas et skridt længere for at gøre det muligt for kunderne at føre deres udviklingsplaner ud i livet.

Kontakt

For mere information

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind