sv  no  en  

dk en sv no
Enterprise Asset Management, EAM

Enterprise Asset Management (EAM), forretningsløsninger

Hvis anlægsaktiverne underpræsterer, kan det have mange vidtrækkende og negative konsekvenser for virksomhedens overordnede sundhed. Driftsstop kan afbryde produktionen og medføre lavere kundetilfredshed.

Utilstrækkelig forebyggende vedligeholdelse kan øge omkostningerne til at holde produktionsanlægget og -udstyret kørende på højeste niveau og tvinge en virksomhed til at foretage investeringer i nyt udstyr, som kunne være undgået.

Mangelfuld styring af anlægsaktiverne kan medføre, at en virksomhed ikke overholder sikkerhedsbestemmelserne og lovkravene. Succesfulde virksomheder ved, at hvis de forbedrer anlægsaktivernes ydeevne, reducerer de ikke bare omkostningerne – de forbedrer også deres evne til at øge den samlede omsætning.

Prevas leverer de funktioner, som kunderne skal bruge til at udnytte denne viden og gøre styringen af deres anlægsaktiver (EAM) mere effektiv.

Prevas' bedste praksis inden for EAM er et antal integrerede løsninger lige fra automatiseringssystemer og MES til ERP-systemer, som er længere oppe i IT-hierarkiet. De traditionelle vedligeholdelsesprocesser er integrerede dele i vores produktionsløsninger, og forretningsløsningerne understøtter styring af investeringsafkastet (return on investment, ROI), miljøet og energiforbruget i hele anlæggets livscyklus. Ved at måle effektiviteten af alle anlægsaktiver og processer med EAM får man de forretningsinformationer, der er nødvendige for at træffe beslutninger på alle ledelsesniveauer og inden for alle tidsrammer. Vores tilbud er en kombination af forretningsprocesser, -løsninger og -produkter. Produkttilbuddet er ofte baseret på programpakken Infor EAM, som er verdensførende EAM-software fra Infor.

Udover EAM-forretningsløsningen tilbyder Prevas også EAM-produktionsløsninger.

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind