sv  no  en  

dk en sv no
Energi

Energi

I dag er energisektorens største udfordring at levere el og varme til den konstant voksende befolkning og samtidig mindske miljøpåvirkningen. Energiproduktionen skal hele tiden optimeres. De industrielle energiforbrugere spiller også her en central rolle, da de står over for at skulle optimere deres produktionsprocesser med henblik på at reducere energiforbruget pr. producerede enhed. Eksempler på vigtige aspekter for energibranchen er effektive processer og optimerede styresystemer, tilpasning af produktionen til det faktiske behov, brug af vedvarende energikilder og brug af affaldsmaterialer.

Prevas er aktiv inden for mange områder, der vedrører energiproduktion, energistyring og optimering af energiforbruget. Vi har erfaring med fjernvarme, kraftvarmeværker, kedelregulering, varmegenvindingsanlæg, kernekraftværker m.m.

Inden for energiproduktion kan vi tilbyde projektledelse, automatisering (DCS/PLC/SCADA), systemer til miljøovervågning og værktøjer til energirapportering. For at garantere vores kunder en sikker, effektiv og økonomisk drift af industriturbiner, leverer vi også værktøjer til dataindsamling med høj hastighed og diagnosticeringssystemer. Desuden hjælper vi kunderne med at optimere energiforbruget, både ved hjælp af egne produkter (f.eks. inden for stålproduktion) og ved at tilbyde business consulting inden for energistyringssystemer.

Referencer inden for energi

Læs om nogle af vores referenceprojekter inden for energisektoren og stålindustrien.

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind