sv  no  en  

dk en sv no
Budgetter og investeringsafkast ROI

Budgetter og investeringsafkast (ROI)

I det nuværende konkurrenceprægede og omkostningsbegrænsede driftsmiljø er det vigtigere end nogensinde før effektivt at kunne planlægge og overvåge anvendelsen af virksomhedens anlægsaktiver og deres ydeevne.

Investeringsafkast (ROI) – afkastningsgrad (ROA) – en tidsramme på 3-5 år

Ved vurdering af investeringen opstilles nogle antagelser vedrørende anlægsaktivets driftsomkostninger. Disse omkostninger skal medtages i drifts- og vedligeholdelsesbudgettet, og der skal følges op på dem. Eventuelle store afvigelser skal analyseres, og der skal rettes op på problemet. Det er også vigtigt at have oplysninger om investeringsafkastet som input til fremtidige investeringer, således at investeringsprocessen forbedres. De nødvendige data til overvågning og analyse af aktivernes ydeevne defineres og tilføjes til de data, der rapporteres i forbindelse med den daglige drifts- og vedligeholdelsesproces. Visse data, f.eks. om energiforbruget, skal logføres online fra automatiserings- eller MES-systemet. Andre data kan indtastes manuelt fra inspektionsrapporter. Ved opsætning af dataindsamlingen er det yderst vigtigt, at oplysningerne knyttes til udstyrets struktur på en konsistent måde. Eftersom oplysningerne er knyttet til anlægsaktivets struktur, og eftersom alle anlægsrelaterede data og data om omkostninger/svind/problemer indsamles, er EAM-softwareløsningen det oplagte system til indsamling af anlægsrelaterede data. Produktions- og kvalitetsrelaterede analyser som eksempelvis OEE skal integreres i databasen med oplysninger om anlægsaktiverne for at gøre det muligt at adskille anlægsrelaterede analyser fra produkt, produktionsproces og driftsprocesser som eksempelvis logistik- og ordrerelaterede produktionsstop.

Vedligeholdelsesbudgetprocessen – en tidsramme på et år

Budgetteringsprocessen vedrørende vedligeholdelse begynder med, at nogle foreløbige planer for forebyggende vedligeholdelse indføres i EAM-systemet. Disse planer er almindeligvis baseret på leverandørens anbefalinger eller på virksomhedens egen erfaring. De foreløbige planer er ofte knyttet til udstyrsgarantier, og derfor skal disse anvendes. Udover de foreløbige planer for forebyggende vedligeholdelse skal der også angives et estimat af omfanget af korrigerende arbejde og omkostningerne derved. Dette estimat baseres på resultatet fra det foregående år eller på erfaring. I Infor EAM-løsningen fra Prevas kan den samlede arbejdsbelastning for hele året ses for hver disciplin, og ved at bruge "træk og slip"-funktionen kan planerne optimeres med henblik på at opnå en jævn arbejdsbelastning. Der kan træffes beslutninger om outsourcing af projekter eller opgaver, og der kan planlægges vedligeholdelse og ombygning af andre projekter. I løbet af denne proces bliver man også klar over, om vedligeholdelsen kan planlægges, eller om der er et problem med manglende ressourcer, som ikke kan løses ved hjælp af planlægning.

I forbindelse med den årlige budgetteringsproces opdateres oplysningerne, og hver plan for forebyggende vedligeholdelse analyseres. Man begynder med planer vedrørende de mest kritiske anlægsaktiver og anlægsaktiver, som har krævet flest servicebesøg og medført flest omkostninger i løbet af året. Hvis der har været foretaget serviceeftersyn, eller hvis der er udført forebyggende arbejde, uden at der er fundet et problem, tilrettes planen derefter. Infor EAM-løsningen fra Prevas har alle de nødvendige værktøjer til at gennemføre denne proces på en effektiv og automatiseret måde. Infor EAM-løsningen kan endda konfigureres til automatisk at justere planerne for forebyggende vedligeholdelse i henhold til de rapporterede resultater fra et antal foregående eftersyn.

Det reviderede budget bør mindst en gang om året kontrolleres i forhold til de indledende investeringsdata for at se, om anlægsinvesteringsplanen følges, eller om der skal træffes foranstaltninger i form af ombygning eller udskiftning af systemer eller komponenter.  Dataene er også værdifulde i forbindelse med fremtidige forhandlinger med virksomhedens leverandører.

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind