sv  no  en  

dk en sv no
Batteri- og energistyring

Batteri- og energistyring

Moderne produkter skal være energieffektive. Og det gælder alle produkter lige fra små, håndholdte enheder med et lavt energiforbrug, såsom solpaneler og batterier, til store produkter med et stort energiforbrug som eksempelvis køretøjer. Dette påvirker naturligvis produktudviklingen med hensyn til at finde effektive energiløsninger og opnå et lavt forbrug i standby-tilstand og kræver en nøje håndtering af batteripakker.

De mange forskellige projekter, som vi har deltaget i, betyder at vi har været med til at finde ud af, hvordan man håndterer energikilden og effektivt udnytter den tilgængelige energi. Et eksempel: Batteripakken i en bil kræver specialbehandling og særlige algoritmer, hvis man skal udnytte energiressourcens fulde kapacitet og optimere batteriernes aktive levetid. Prevas har også udviklet meget effektive, håndholdte enheder, som virker i lang tid, inden de skal oplades. I udviklingsfasen skal man også tage højde for en række lovkrav vedrørende slutproduktets strømcyklus og effektivitet.

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind