sv  no  en  

dk en sv no
Asset Performance Management Prevas

Asset Performance Management

Styring og måling af anlægsaktivernes ydeevne omfatter mange aspekter inden for forskellige tidsrammer. Et aspekt er at følge op på anlægsinvesteringen for at identificere nødvendige handlinger på produktionslinjeniveau/anlægsniveau. Et andet er at udpege de anlægsaktiver, komponenter og leverandører, som underpræsterer, og gøre noget ved det. Et tredje aspekt er at overvåge energiforbruget og sende advarsler og foretage kontroller, inden der opstår tab og nedbrud. At opdage et øget energiforbrug er en effektiv form for prædiktiv vedligeholdelse, eftersom energiforbruget er en tidlig advarsel om, at der er problemer med anlægget eller behov for vedligeholdelse. En elementær, men vigtig proces er at følge op på budgetter og analysere afvigelser.

Prevas har et EAM top 10-rapportkoncept til måling af anlægsaktivernes ydeevne i produktionen. Konceptet omfatter et antal rapportmodeller, som kan anvendes live fra systemet i forbindelse med møder, eller automatisk fordeles i form af en rapportpakke hver uge, hver måned eller hvert kvartal. EAM top 10 er det mindste informationsoutput fra et EAM-system i produktionen.

Den grundlæggende rapportpakke omfatter:

 • Rapport over hændelser og tendenser (sikkerhed)
 • Analyse af stoptidspunktet/OEE, som er knyttet til den underliggende årsag til problemet med anlægsaktivet/processen.
 • Opfølgning på budget og vedligeholdelsesomkostninger (internt/eksternt arbejde og materialeforbrug)
 • Projektopfølgning (produktionsstop, ombygninger)
 • Måling af antal arbejdstimer, som er brugt til vedligeholdelse af udstyret – fordelt på henholdsvis akut, planlagt og forebyggende vedligeholdelsesarbejde
 • Opfølgning på materialeforbrug (lagertilgængelighed, direkte indkøb, gennemløbstider)
 • Rapport over servicebesøg
 • Produktionsstop pga. vedligeholdelsesarbejde – samlet tid, vedligeholdelsestid, gennemløbstid
 • Ikke-udført forebyggende arbejde (kontroleftersyn, forebyggende vedligeholdelse)
 • Forbrug (energi)
 • Oplysninger om og tendenser for tilstanden af kritiske anlægsaktiver (tilstandsovervågning)

Du kan få flere oplysninger om de forretningsmæssige aspekter af Asset Performance Management her.

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind