sv  no  en  

Android indtager industrien

Den kendte brugergrænseflade fra mobilverdenens Android-apps anvendes i stigende grad i industriel sammenhæng.

Tiden hvor industrielle apparater blev kontrolleret via lampetavler og store fysiske knapper er hastigt på retur. I dag er mange apparater så komplekse, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at betjene dem fra de fysiske betjeningspaneler. Samtidig er tidligere tiders statiske løsninger ikke gearet til de stigende krav til fornyelseshastighed, som også er fremherskende i det industrielle miljø. Derfor går udviklingen hastigt mod fleksible grænseflader baseret på touchpaneler og softwarebaserede betjeningsmenuer, der kompakt men overskueligt kan præsentere operatøren for statusinformationer og valgmuligheder, og som let kan opdateres med nye funktioner via software. Her er Android en oplagt løsning, som både giver den ønskede fleksibilitet, og samtidig grafisk fremtræder lige så helstøbt som det kendes fra mobilverdenens apps.

”I industrien vil man ikke længere nøjes med tidligere tiders tunge, statiske betjeningsløsninger, men efterspørger nu i stigende grad betjeningsløsninger med samme fleksibilitet og finesse som man kender fra sin mobiltelefon”, udtaler Vice President Sales & Marketing Søren W. Mathiasen

Et godt eksempel styringen til den industrielle ovn, som Prevas har udviklet og nu løbende vedligeholder for Hounö. En moderne industriel ovn skal kunne meget mere end bare opvarme madvarer. Den skal kunne afvikle forprogrammerede forløb (”opskrifter”), opdateres med nye opskrifter, rense sig selv mm. og endelig stilles der sikkerhedsmæssige krav om logning af alle hændelser på ovnen, så det kan dokumenteres at maden er behandlet forskriftsmæssigt.

”Alene på grund af ovnens kompleksitet og behov for løbende opdatering, var det oplagt at vælge en softwarebaseret, grafisk brugergrænseflade”, siger Søren W. Mathiasen. ”Men da ovnen også anvendes af uerfarne operatører, f.eks. til bake-off på tankstationer, var det vigtigt at skabe en løsning, der var lige så let at betjene som f.eks. en mobiltelefon. Her var Android det indlysende designvalg, da det både giver mulighed for et grafisk ”look and feel”, der netop svarer til operatørens erfaring fra mobilverdenen, og tilbyder en hurtig vej til at lave en særdeles helstøbt grænseflade, da mange af komponenterne, f.eks. rulleknapper, er frit tilgængelige”.

Trenden for at anvende Android i industrien er først nu ved at tage fart, måske pga. almindelig forsigtighed kombineret med en generel frygt for at anvende open-source-løsninger i produktionskritiske miljøer. Men den frygt er ubegrundet, mener Søren W. Mathiasen: ”Open-source-løsninger er mindst lige så sikre som en specifikt udviklet, dedikeret løsning. Typisk vil open-source-løsningen være langt bedre testet af dens mange andre brugere i vidt forskellige sammenhænge.Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til

Søren W. Mathiasen, Vice President Sales & Marketing, Prevas A/S

E-mail: soren.mathiasen@prevas.dk, Mobil: +45 2099 7601

Henrik Møller, President, Prevas A/S                                                

E-mail: henrik.moller@prevas.dk, Mobil: +45 2949 9202


Produkt log ind
Prevas

Med spidskompetence inden
for indlejrede systemer og
industriel IT bidrager Prevas
med innovative løsninger,
der skaber vækst

info@prevas.dk

Kundeservice