language arrow_drop_down
SE NO EN

Kunde:

Pilloxa AB

Intelligent støtte ved livslang medicinering

Startup-virksomheden Pilloxa AB har i samarbejde med Prevas AB udviklet en løsning for medicineringsstøtte til patienter, der ofte skal tage medicin resten af livet. Ved at kombinere software og hardware med Internet of Things og opkobling har de udviklet et både smart og fremtidskompatibelt produkt.

Grundstenen for Pilloxa blev lagt i forbindelse med et innovationsprogram inden for medicinteknik i samarbejde mellem Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI) og Stockholms Läns Landsting (SLL). Det startede som et tværvidenskabeligt projekt med både læger, ingeniører, økonomer og designere, hvor gruppen fik adgang til en klinik i otte måneder for at identificere behovet for den løsning, de nu har udarbejdet.

Der er mange mennesker med kroniske sygdomme, som har et behov for støtte ved medicinering. Mange tænker først på ældre personer, der bor hjemme og glemmer at tage deres medicin, men der er betydeligt flere personer under 65 end over, der tager medicin.

Idéer, der bliver til virkelighed
Teknisk er Pilloxas løsning et produkt til fremtiden, hvor de får hjælp af en ny muliggørende teknik. I dag handler det om at tilbyde pleje i hjemmet med støtte af Internet of Things (IoT), ofte med en mobiltelefon indblandet i processen. Prevas arbejder meget med denne type virksomheder, det vil sige startup-virksomheder med afsæt i spændende idéer. For at opretholde velfærden er løsninger som denne en afgørende faktor, og både eHealth og Life Science er vigtige fokusområder for Prevas.

– Pilloxas produkt fokuserer mere på sundhed end sygdom, vi vil hjælpe og støtte alle med kronisk sygdom på deres vilkår, siger Francesco Mazzotta, medgrundlægger og administrerende direktør hos Pilloxa. Produktet omfatter både en mobil applikation og hardware. I dag bruger alle mobiltelefonen, og det meste vi foretager os er på en eller anden måde knyttet til den, så det er naturligt, at også støtte til medicinering burde findes der.

– At arbejde med denne type virksomhed er fantastisk sjovt, fordi relationen bliver så engageret, fortæller Maria Månsson, director, innovation and research hos Prevas. Det er også spændende med nye, friske og ofte dristige idéer, og vi får desuden mulighed for at bidrage til at verden bliver lidt bedre.

Samtidig gælder det om at have det rette perspektiv for at få mest muligt ud af de ofte begrænsede ressourcer. Fokus er sat på at udvikle en omkostningseffektiv løsning, der gør det muligt for virksomheden at komme videre.

– Med denne type ildsjælsvirksomhed er udfordringen at give dem forudsætninger for at komme ud på markedet, forklarer Maria.

Partner med spidskompetence inden for EMC
Pilloxa valgte Prevas både fordi de har den rette kompetence inden for medicinteknik og spidskompetence inden for EMC, som er afgørende for certificeringen af medicinsk hardware. Deres EMC-laboratorium muligjorde også test og evaluering før den formelle certificering.

– Prevas repræsenterer desuden en fleksibilitet og forståelse for vores behov med hensyn til både budget og vigtigheden af at komme fremad, fortæller Francesco. Afhængigt af udviklingsprocessen har der været behov for at skrue op eller ned for ressourcerne. Her fungerer samarbejdet med Prevas rigtigt godt, hvilket har været afgørende.

Prevas' specialister har været med under hele projektet, og når Pilloxa havde behov for feedback, kunne de oftest få besked med det samme. Prevas har blandt andet udviklet printkortet efter Pilloxas specifikationer, og medicinæsken bestod EMC-målingen i første forsøg. Eftersom det område, hvor elektronikken sidder, er så lille, var dette en udfordring i sig selv.

– Formfaktoren var vanskelig som følge af begrænset plads og smalle kort og dermed store designrestriktioner, forklarer Maria. Samtidig skal vi opfylde kravene til funktion, omkostningseffektivitet og regelsæt, såsom EMC.

Hardwaren er lille og meget diskret – men den er også meget intelligent. Den registrerer via sensorer, når medicinen tages og giver kun påmindelser, hvis patienten glemmer en dosering og indsamler statistik automatisk.

– Målet er at støtte patienterne i hele deres rejse på en enkel og gnidningsløs måde, fortsætter Francesco. Samtidig interagerer løsningen med patienten og udnytter dennes input til at blive endnu mere tilpasset og intelligent.

Et intelligent produkt, som kan redde liv
Statistikken viser, hvor ofte medicinen tages på det rette tidspunkt, og hvilke afvigelser der findes. Tanken er, at den information, der genereres fra medicinæsken skal kunne benyttes til at forudsige brugeradfærden og endvidere integreres med for eksempel e-sundhedsdatabaser og apoteker.

– Resultatet er en kombination af hardware og software, hvor softwaren eksisterer for at engagere patienten, og hardwaren er til selve medicinen, opsummerer Francesco. Vi har fundet en god balance mellem form og funktionalitet.

Et konkret eksempel på betydningen af Pilloxas løsning, er de patienter, der har gennemgået en nyretransplantation og skal tage immunosuppressiv medicin resten af livet. Risikoen for organafstødning er livslang, og du mærker intet selv, hvis du glemmer en medicinering. Et af fem afstødte organer, afstødes fordi medicineringsregimet ikke overholdes, så problemet med patienter, der ikke tager deres medicin er meget reelt.

– Dette er fremtiden, og vi ser stadig flere applikationer af denne type, siger Maria afslutningsvist. Ofte er der hardware i bunden, der ved hjælp af opkobling og IoT-applikationer hjælper mennesker i forskellige situationer. Dette er et virkeligt fremtidskompatibelt produkt.

KONTAKT OS
Henrik Møller, President, Prevas A/S, e-mail

Intelligent støtte ved livslang medicinering
Intelligent støtte ved livslang medicinering

Relaterede cases

 • Gradientech

  Ultrahurtigt diagnostiksystem kan redde liv og modvirke antibiotikaresistens

 • 4Life Solutions

  Rent drikkevand på fire timer

 • Realheart

  Realheart TAH – et "rigtigt" kunstigt hjerte

 • Sentispec

  Dansk succes: Fuldautomatisk feberscreener klar på rekordtid