language arrow_drop_down
SE NO EN

Kunde:

Thin Film Electronics

Boost af EAS-kapacitorers produktionsmængder

Moderne produktionsteknologi stiller store krav til produktionstest. Thin Film Electronics forespurgte Prevas om hjælp til at udvikle et målesystem, der kunne teste op til 1000 EAS-kapacitorer pr. sekund. Traditionelle testmetoder er ikke i stand til at håndtere så store mængder, og derfor var der behov for et nyt system.

Opgave: Produktionstest, testsystemudvikling, softwareudvikling

Produktet
EAS-kapacitorer bliver mere udbredt indenfor modeindustrien. Med deres små størrelser kan de benyttes som alarmer, og indsættes i sko eller tøj allerede under fremstillingen. Der er tale om et prisbilligt højvolumenprodukt, hvor produktionsomkostningerne skal holdes lave.

Ny fremgangsmåde ved test
EAS-kapacitorer testes traditionelt ved at tvinge nogle forskellige strømstyrker igennem de elektriske komponenter. Det var nødvendigt at ændre fremgangsmåden, da den ganske enkelt var for tidskrævende. Den nye testløsning er baseret på hurtige test med tvungne spændinger og strømstyrkemåling, hvor flere enheder testes parallelt. Løsningen blev udviklet i samarbejde mellem Prevas, Thin Film og Northfield Automation.

Nyskabende løsning
Prevas byggede en elektrisk testanordning med National Instruments PXI-strømforsyninger for at kunne lave en hurtigere cykling af den eksterne spænding. Foran blev der benyttet PXI-kontakter for at øge testhastigheden, således at sonderne kunne stå stille i længere tid. Systemet har 16 strømforsyningskanaler, der benyttes parallelt, og i alt 1280 inputs, der kan omkobles. Dette giver et gennemløb på 1000 enheder pr. sekund.

Northfield Automation har udviklet sonderingsmaskinen, der skaber forbindelserne mellem enhederne og det elektriske målesystem.

Højtydende software
Prevas har designet og implementeret en højtydende-softwarearkitektur for at afviklingen af de parallelle tests sker med en konstant høj hastighed. Der var behov for høj fleksibilitet, da kundens produktudvikling foregik på samme tid som udvikling af testløsningen til produktionen. Fleksibiliteten blev sikret via en plugin-arkitektur, der adskiller applikationen og forskellige moduler, såsom strømforsyningen, fra hinanden.

Den overordnede applikation kører på en PXI-indbygget controller, og en specifik software til håndtering af resultaterne kører på en separat databasemaskine. Begge applikationer kommunikerer med Northfields sonderingsmaskine ved hjælp af en protokol, der blev udviklet i fællesskab.

Tilfreds kunde
Prevas var i stand til at udvikle softwareløsningen til tiden og via et godt samarbejde med både Thin Film og Northfield Automation. Arbejdet startede med et for-projekt for at bekræfte teknologien, testhastigheder og præcision af det valgte projekt og fortsatte hele vejen gennem udviklingsfasen til færdiggørelse af testsystemet. Det udviklede system opfylder alle de indledende krav og blev hurtig tilpasset til de nye krav der opstod undervejs, vha. plugin-arkitekturen.

KONTAKT OS
Søren W. Mathiasen, Sales Management, e-mail

Boost af EAS-kapacitorers produktionsmængder

Relaterede cases

 • Force Technology

  Realisering af avanceret industriel scanning

 • Thin Film Electronics

  Boost af EAS-kapacitorers produktionsmængder

 • ABB Force Measurement

  Planere pladestål med ABB's stressometer

 • Volvo Aero 

  HIL – PC-baseret jetmotorsimulering