language arrow_drop_down
SE NO EN

Kunde:

Carlsberg

Ramlösa tager højde for øget produktion

Ramlösa er et af Sveriges stærkeste varemærker, og den stadig voksende efterspørgsel skabte behov for at øge kapaciteten i procesanlægget. Prevas blev hyret til at gennemføre udbygningen.

– Efterspørgslen er sæsonafhængig, vi sælger betydeligt mere mineralvand om sommeren end om vinteren, fortæller Curt Leidig, teknisk projektleder hos Ramlösa, som er en del af Carlsberg. Samtidig skal vi tage højde for lokale bestemmelser, der styrer, hvor meget vand der må hentes op fra kilden på et bestemt tidspunkt. Derfor tog vi en strategisk beslutning om at tilføje nye buffertanke til vores procesanlæg, ganske enkelt for at kunne lagre mere vand.

Virksomheden i Ramlösa lige uden for Helsingborg startede i 1707. I de første 200 år kom kunderne til kilden og drak vandet på stedet – helsebrønde var populære på den tid. I begyndelsen af 1900-tallet begyndte Ramlösa at sælge naturligt mineralvand på flaske, og efterspørgslen efter emballeret vand er steget lige siden.

Varemærket Ramlösa har tilhørt Carlsberg siden 2001, da Carlsberg Sverige blev oprettet via en sammenlægning af bryggerierne Pripps og Falcon. Indtil da tilhørte Ramlösa Pripps-koncernen.

Helhedsansvar for gennemførelsen

Projektet handlede altså om at udvide lagerkapaciteten, men også om at skabe en velfungerende og fuldt automatiseret helhed, hvor samtlige installerede tanke kan benyttes og rengøres på en fleksibel måde. Ramlösa Carlsberg samarbejdede førhen med virksomheden FR Teknik omkring drift og vedligeholdelse af procesanlægget. I starten af 2016 blev FR Teknik opkøbt af Prevas, som også overtog virksomhedens personale.

– Derfor var det naturligt, at Prevas fik helhedsansvaret for gennemførelsen, siger Curt Leidig. Projektet var komplekst på den måde, at vi ville integrere nyt udstyr i det eksisterende automationssystem, uden forstyrrelser i produktionen. Det var en stor fordel at kunne arbejde med personer, som har god viden om vores anlæg, og som vi har haft et godt samarbejde med fra før.

Den overgribende planlægning af udbygningen blev gennemført sammen med Prevas, som derefter tog vare på valg af teknisk udstyr og andre praktiske beslutninger i den fortsatte udførelse.

– Arbejdsprocessen var helt transparent med flere fælles gennemgange før vi startede, og endvidere under gennemførelsen, siger Curt Leidig. Et aspekt, der var vigtigt for os i planlægningen, var at vi ikke ville ændre principperne for, hvordan vi håndterer vandet. Vi har gjort det på omtrent samme måde i 100 år, og det fungerer meget godt.

Hurtigere og billigere med brugt udstyr

Beslutningen om udbygningen blev taget i efteråret 2016, og der var et ønske om, at anlægget skulle være i fuld drift allerede seks måneder senere – i rette tid til højsæsonen for mineralvand. I starten af projektet undersøgte man derfor muligheden for at benytte brugt procesudstyr, hvilket ville spare tid. Det blev et rigtigt pletskud – seks buffertanke, som opfyldte de stillede krav, blev fundet og indkøbt.

– Rustfrit stål er ikke noget, der bliver slidt i vores proces, en brugt tank fungerer præcis lige så godt som en ny, siger Curt Leidig. Prevas fandt tankene, og denne løsning betød, at vi kom hurtigere fremad, og desuden fik vi bragt udgifterne betydeligt ned.

Tidspresset ved udbygningen af procesanlægget medførte også andre udfordringer, som blev håndteret hen ad vejen. Projektet omfattede blandt andet opførelsen af en mindre bygning til pumper og andet teknisk udstyr.

– På grund af tidsplanen var det nødvendigt at udføre byggeriet om vinteren, hvilket indebærer risici, fortæller Henric Persson, Business Unit Manager hos Prevas og ansvarlig for gennemførelsen af projektet. Vi havde en plan B med telt og varmeblæsere, men heldigvis blev det en lun vinter, og alt forløb efter planen.

Minimering af driftsforstyrrelser

Prevas bidrog med en række forskellige kompetencer i projektet – projektledelse, projektdesign, indkøb, el-konstruktion og automation med mere. Opgaven indebar et helhedsansvar, da det ikke alene var vigtigt at blive færdig til tiden, men også at undgå at forstyrre den ordinære drift.

– Meget af vores arbejde kunne forberedes ved siden af den igangværende produktion. Sådan arbejder vi med alle projekter, visse driftsforstyrrelser er uundgåelige, men det gælder om at minimere dem. Takket være god planlægning og en åben dialog med Carlsberg, lykkedes det fint i dette tilfælde, siger Henric Persson.

Procesanlægget i Ramlösa er nu i fuld drift med fordoblet bufferkapacitet, hvilket indebar øget fleksibilitet og store markedsmæssige fordele. Curt Leidig er tilfreds med helheden, når han opsummerer projektet.

– Der var visse bekymringer med henblik på tidsrammer og kompleksitet, og der var endvidere også dele i planlægningen, som ikke blev helt rigtige fra starten. Der oplevede vi en stor fleksibilitet fra Prevas' side, de håndterede projektet på en meget struktureret og kyndig måde og handlede hurtigt for at finde nye løsninger, når der opstod problemer.

Ønsker du at få mere at vide om dette projekt eller finde ud af, hvad Prevas kan gøre for dig, skal du kontakte:

KONTAKT OS
Roland Ferngård, Regional Manager Prevas AB, e-mail

Process system, refcase Carlsberg
Process system, refcase Carlsberg

Relaterede cases

 • Robotize

  Logistikløsning til intelligente fabrikker

 • Carlsberg

  Ramlösa tager højde for øget produktion

 • GKN Driveline

  Kollaborativ robot i serieproduktion

 • Sandvik Mining

  SANDVIK MINING SATSER PÅ AUTOMATISERING