language arrow_drop_down
SE NO EN

Kunde:

Kontigo Care

DIGITAL DISRUPTIV AFHÆNGIGHEDSBEHANDLING FOR BEDRE LIVSKVALITET

Kontigo Care og Prevas har været samarbejdspartnere i flere år, hvor Prevas har arbejdet med udvikling af de hardwareløsninger, Kontigo Care skal bruge for at opfylde sine visioner om forbedret afhængighedsbehandling. Med den nye eHealth-platform Previct håber de at kunne spotte tilbagefald, allerede før de sker.

Kontigo Care producerer mobile eHealth-værktøjer, som forbedrer og faciliterer behandling af alkoholisme og ludomani. Det har Prevas arbejdet med lige siden virksomhedens opstartsfase og har bidraget til udviklingen af eHealth-platformen Previct, der omfatter Previct Alcohol (TripleA) og Previct Gambling (TripleG).

– Vi kom tidligt ind i udviklingen, og vi har haft mange diskussioner med Kontigo Care om produktet, fortæller Marcus Berglund, projektleder hos Prevas. En af medgrundlæggerne til Kontigo Care, Daniel Benitez, er selv meget visionær og samtidig garvet iværksætter.

Previct Alcohol-løsningen omfatter en alkoholmåler i lommeformat, mobilapps og en cloudbaseret behandlingsportal, og de havde lige fra starten endnu større visioner, som de nu arbejder videre med. Navnet Previct er knyttet til to afgørende faktorer for vellykket behandling af afhængighed, nemlig prædiktion og prævention. Previct muliggøres af avanceret databearbejdning og kunstig intelligens (AI).

– Previct giver helt nye forudsætninger for tidligt at identificere tilbagefald og i bedste fald at give mulighed for at stoppe et tilbagefald, længe før det indtræffer, fortæller Maria Winkvist, produktchef hos Kontigo Care. Tilbagefald er en af de største udfordringer i vore dages afhængighedsbehandling. Det forårsager store lidelser hos den afhængige og dennes familie og koster samfundet store summer.

En anden udfordring i afhængighedsbehandlingen er at opnå kontinuitet og daglig motivation. Moderne teknik giver helt nye muligheder for på afstand at motivere og engagere den afhængige, der er under behandling.

Ifølge Marcus fik de de mere visionære idéer tidligt i processen, længe før den første prototype af Previct Alcohol var klar. For Prevas drejede det sig primært om at dæmpe entusiasmen lidt for først at fokusere på at udarbejde et produkt, der klarede det basale, og derefter at afsætte tid og kræfter til eksempelvis mere avanceret prædiktion. Med dette fokus kunne produktet lanceres efter kun 18 måneders udviklingsarbejde. Det var dog gjort klart, at Kontigo Care havde en målsætning om at videreudvikle produktet med prædiktive metoder.

– De ansatte eksempelvis medarbejdere med mange års erfaring inden for databehandling og statistik, der arbejdede parallelt med produktudviklingen, fortæller Marcus. Samtidig var det afgørende at få produktet ud på markedet for at indsamle data og opbygge erfaring med, hvordan produktet bruges og fungerer i praksis, samt for at indlede kliniske studier.

På bare to år er Previct blevet indført i omkring 60 svenske kommuner og anvendes dagligt til misbrugs- og afhængighedsbehandling. Selv for en målgruppe, der ikke er vant til teknik, implementeres Previct hurtigt og nemt, og de nye muligheder har resulteret i flere rapporter, som bekræfter, at løsningen har betydet forbedringer i den måde man behandler afhængighed på.

– At implementeringen er enkel, og at både behandlere og patienter er glade for systemet, hænger tæt sammen med al den tid, der er brugt på at udvikle produktet i samarbejde med sundhedsvæsenet, mener Maria. Behandlerne ved mest om behandling, og vi ved mest om produktudvikling. Gennem et godt samarbejde bygger vi en eHealth-platform baseret på behandlernes og patienternes hverdag med alt hvad den nyeste teknik kan tilbyde, og det giver en ren win-win-effekt.

Ifølge Maria har Prevas været en afgørende partner i konstruktionen og udviklingen af den intelligente, IoT-forbundne alkoholmåler, der er designet til behandlingen. Det er dog vigtigt at forstå, at der ikke bare er tale om at koble en alkoholmåler og til en app, og så har man en eHealth-platform som Previct. Prevas' arbejde med "enabling technologies", dvs. et integreret system til indsamling af data, har været en forudsætning for at udvikle de prædiktive metoder, den nye platform anvender.

Marcus understreger, at dette hele tiden har været en central målsætning, og at det er her, Kontigo Care virkelig vil gøre en forskel.

– Det betyder meget for mig, at Kontigo Care for alvor kan bruge de indsamlede data til at forhindre tilbagefald, og det var netop et af de oprindelige incitamenter for vores arbejde, fortæller Marcus. Kontigo Care har indsamlet en masse erfaring, arbejdet aktivt med sundhedssektoren og har udnyttet deres knowhow. Disse informationer har de efterfølgende arbejdet med for at skabe et effektivt værktøj til den nye digitale behandling.

Med Previct får behandlere en unik viden om hver enkelt person og hvordan den enkelte person har det. Den unikke viden om personen, kan de derefter basere behandlingen på – behandlingen bliver altså ikke bare baseret på en normalfordeling. Behandlere kan se afvigelser fra patientens normale mønster i real-time, de har kontakt til patienten via appen og cloudløsningen og kan handle med det samme. Der er mange aspekter at tage med i vurderingen, eksempelvis øget tillid, da man ikke længere behøver at stille patienten spørgsmål, og så er løsningen diskret og uafhængig af, hvor man befinder sig.

Et andet aspekt er "medskabere", som er noget af et buzzword inden for sundhedssektoren. Det er dog en af de vigtigste faktorer for holdbar behandling. Den behandlede føler, at behandlingen er udformet efter hans/hendes egne forudsætninger, og den behandlede kan også selv være med til at udforme sin behandling.

Alt dette giver en disruptiv udvikling inden for misbrugs- og afhængighedsbehandling, der vil vende op og ned på alt. Det giver også forskningen nye muligheder: Hvad er "fristelsen" for forskellige patientgrupper med afhængighedsproblemer og psykiske ledsagesygdomme, eksempelvis en bipolar person kontra en person med depression? Hvilke behandlingsmetoder reagerer forskellige grupper bedst på, når fristelsen opstår, og hvilke sammenhænge er der med andre faktorer som søvn eller stress med mere?

– Jeg brænder selv for værdien af en ædru dag, et begreb der er præget og defineret i en uafhængig sundhedsøkonomisk vurdering af Previct Alcohol, fortæller Maria. Værdien af en ædru dag kan være, at der ikke dør nogen i trafikken, et reddet forhold eller måske en ædru jul for en familie.

Ved at tage omkostningerne for Previct Alcohol pr. enhed og pr. måned og dividere med antal påvist ædru dage i evalueringsperioden var omkostningerne for hver ædru dag 143 SEK. At gevinsten kan være reddede liv og forhold, gør omkostningerne endnu lavere.

Selvom Daniel Benitez grundlagde Kontigo Care med en baggrund som ædru alkoholiker, så er der mange andre historier, der er værd at fremhæve. 400.000 børn lever i dag med en eller to forældre med afhængighedsproblemer, børn der får helt andre forudsætninger end andre. Far er måske verdens bedste, når han er ædru, men tør mor lade barnet være alene med ham? De nye muligheder, som Previct tilbyder, hjælper hele familier. De kan få forbedrede forhold og tillid.

– eHealth, kunstig intelligens, embeddede systemer – det hele er ret hightech, afslutter Maria. Det smarte er at sammenvæve det med helt andre dele af samfundet, som måske slet ikke er særligt teknikinteresserede, for på den måde at lette deres hverdag. Vi må bare konstatere, at Prevas og hele vores team bidrager til en ædru dag for mange mennesker og til en bedre hverdag for mange børn.

Ønsker du at få mere at vide om dette projekt eller finde ud af, hvad Prevas kan gøre for dig, skal du kontakte:

KONTAKT OS
Johan Bergsten, e-mail

Digital afhængighedsbehandling Kontigo Care

Relaterede cases

 • Gradientech

  Ultrahurtigt diagnostiksystem kan redde liv og modvirke antibiotikaresistens

 • 4Life Solutions

  Rent drikkevand på fire timer

 • Realheart

  Realheart TAH – et "rigtigt" kunstigt hjerte

 • Sentispec

  Dansk succes: Fuldautomatisk feberscreener klar på rekordtid