language arrow_drop_down
SE NO EN

Kunde:

Arla Foods

BYGGER EUROPAS STØRSTE MEJERI TIL PRODUKTION AF HYTTEOST 

Efterspørgslen efter KESO® er steget kraftigt i løbet af de seneste år. Begrænset kapacitet på det tidligere mejeri og en mulighed for at effektivisere produktionen ledte frem til beslutningen om at flytte hele virksomheden til ”nye gamle” lokaler i Falkenberg. Prevas har stået for levering og idriftsætning af et skalerbart og fremtidssikret produktionssystem.

Opgave: Flytte hele virksomheden til ”nye gamle” lokaler i Falkenberg och ansvar for at koordinere og integrere de forskellige leverandørers styresystemer og avsar for MES-systemet.

 

SALGET AF HYTTEOST – hvor Arlas varemærke KESO® er mest kendt for de svenske forbrugere – er steget med ca. 25 procent om året i de sidste fem år. Produkterne er sunde og nærende og har en høj forædlingsgrad, hvilket betyder, at både de svenske mælkebønder og vi hos Arla er tilfredse med udviklingen, siger Owe Jarlö, mejerichef på Falkenberg mejeri.

Tidligere har Arla fremstillet sine forskellige hytteostprodukter på Skövde mejeri, også under ledelse af Owe Jarlö, som snart har arbejdet i virksomheden i 45 år i forskellige stillinger. Kapaciteten i Skövde har dog været begrænset – mejeriet ligger centralt, og i takt med at byen er vokset, og bebyggelsen er blevet tættere, er muligheden for at ekspandere forsvundet.

– Produktionen i Skövde kunne ganske enkelt ikke øges yderligere. Med begrænset produktionskapacitet kan vi ikke nå ud til nye markeder som f.eks. Norge, Tyskland og Storbritannien. I løbet af 2013 indførte vi endda en slags rationering over for dagligvarebutikker, da produktionen ikke var tilstrækkelig, fortæller Owe Jarlö. Omtrent samtidig med at produktionen af hytteost intensiveredes i Skövde, afviklede man Arlas produktion af skæreost i Falkenberg, og lokalerne kom til at stå tomme. Her så Arla muligheden for at opbygge et nyt mejeri indrettet til produktion af hytteost, med høj kapacitet og beliggende i nærheden af de mange mælkeproducerende gårde i Halland.

PREVAS LEVERER PRODUKTIONSSYSTEMET
løbet af 2014 begyndte man opbygningen af nye produktionslinjer i Falkenberg, og i løbet af 2015 blev eksisterende maskiner og udstyr fra Skövde mejeri flyttet over og installeret. Deltatec har været hovedentreprenør på det meget omfattende projekt, og Prevas blev valgt til at varetage tilpasning og idriftsætning af et nyt produktionssystem.

– Med snævre tidsrammer har den vigtigste udfordring været at få alt udstyr på plads på en struktureret måde uden at gå på kompromis med kvaliteten. For at sikre leverancen har vi forstærket projektledelsen og desuden forsøgt at være til stede i Falkenberg så meget som muligt, siger Lars Sandberg, salgsansvarlig hos Prevas industrisystem i Vestsverige. Hos Prevas har mange forskellige kompetencer og funktioner været involveret – projektledelse, test, udvikling, support og vedligeholdelse. Alle involverede har arbejdet side om side med Arlas eget personale. MES-systemet, som udgør Prevas hovedleverance i projektet, indsamler og analyserer produktionsdata til optimering af produktionen med henblik på eksempelvis energiforbrug og udnyttelse af forskellige ressourcer.

STØRRE KAPACITET OG MERE EFFEKTIV PRODUKTION
Tidligere har Arlas årlige produktion af hytteost ligget på cirka 20.000 ton, hvilket altså ikke har været tilstrækkeligt til at dække efterspørgslen på det voksende marked. Det nye mejeri i Falkenberg dimensioneres i første omgang til en kapacitet på 29.000 ton om året. Afhængigt af markedets udvikling i de kommende år er det dog muligt at skalere op til hele 44.000 ton om året.

– Indledningsvis kommer vi til at ligge på cirka samme produktionsvolumen som i Skövde. Den store forskel er, at vi med en lille investering i udstyr og med en lille forøgelse af personalestyrken kan øge produktionskapaciteten markant, siger Tintin Mattsson, produktionschef på Falkenberg mejeri. En strategi, som gør det muligt at tilpasse produktionen i forhold til markedets behov, ligger også helt i tråd med, hvordan Prevas ønsker at arbejde.

– Det eneste, vi ved på lang sigt, er, at vores kunder udvikler sig; om fem år vil det se helt anderledes ud, end det gør nu. Derfor stræber vi altid efter at udvikle skalerbare og fleksible løsninger, siger Lars Sandberg.

MED SIGTE PÅ ”BUSINESS AS USUAL”
I løbet af efteråret arbejder Arla sammen med sine leverandører på at stabilisere produktionen og sikre den daglige drift. Processerne optimeres og de resterende punkter afklares et for et, blandt andet med support fra Prevas.

– Prevas har haft en vigtig rolle i projektet, med det overordnede ansvar for at koordinere og integrere de forskellige leverandørers styresystemer. Supporten har fungeret godt, og nu hjælper de os med at få klarhed over og udrede de sidste fejl, siger Tintin Mattsson. Sidst i september nedlagde man produktionen af hytteost i Skövde. Flytningen til Falkenberg blev gennemført uden nogen nævneværdig nedgang i produktionen. Der er foretaget utallige test parallelt med den ordinære mejeridrift, og en helt ny produktionsorganisation er indkørt.

– I snart halvandet år har vi levet i en tilstand af konstant forandring. Vi er flyttet og har sat et nyt system og teknisk udstyr i drift, integreret ny teknik og igangsat produktionen med nye medarbejdere, som i mange tilfælde ikke tidligere har beskæftiget sig med produktion af hytteost. Projektet er gennemført på en fantastisk måde, og både vores leverandører og medarbejdere har leveret en stor indsats, sammenfatter Tintin Mattsson..

Ønsker du at få mere at vide om dette projekt eller finde ud af, hvad Prevas kan gøre for dig, skal du kontakte:

KONTAKT OS
Ylva Amrén, Region Manager West Prevas AB, e-mail

Kontigo Care, TripleA, reference
Kontigo Care, TripleA, reference

Relaterede cases

 • Arla Foods

  BYGGER EUROPAS STØRSTE MEJERI TIL PRODUKTION AF HYTTEOST 

 • GKN Driveline

  Sikker og effektiv logistikløsning til GKN's monteringsanlæg

 • Ovako Steel, Hofors

  Brændstofbesparelse på over 10 procent

 • MacGregor Hydramarine AS

  Fremtidssikret styresystem