language arrow_drop_down
SE NO EN

Kunde:

ABB Force Measurement

Planere pladestål med ABB's stressometer

At valse stålplader er ikke let. Den mindste lille fejl i valsetrykket kan gøre pladen skæv og bulet. Derfor har ABB bygget en planhedsmåler kaldet Stressometer, som monteres i et valseværk, og som måler trækspændingen i pladen og sørger for, at den valses lige og fladt.

Opgave: Elektronik, mekanik, elkraft, software og overførsel af måleværdier.

ABB's afdeling for kraftmåleprodukter har i mange år solgt stressometersystemet til valseværkproducenter over hele verden. Det er et krav, at pladen er fuldstændigt plan, når den senere skal anvendes i forbindelse med eksempelvis formpresning. Hvis pladen er bulet, medfører det kassationer og øgede omkostninger for kunden.

ET TESTSYSTEM, SOM KAN BRUGES GLOBALT
Intet fungerer evigt, og nogle gange skal stressometeret repareres. Tidligere blev stressometrene sendt til eftersyn i Sverige, men nu skal ABB til at benytte lokale servicecentre i hele verden. Derfor skulle de bruge en testrig til afprøvning af vigtige detaljer, eksempelvis den slæberingsanordning, der overfører måledata fra Pressductor-sensorerne, der sidder inde i Stressometerets målerulle, til det udstyr, der styrer valsetrykket. Prevas har bidraget til dette arbejde.

Hans Ling fra ABB er produktansvarlig for Stressometerets mekanik og slæberingsanordningen og samtidigt projektleder for det testudstyr, som Prevas har fået til opgave at udvikle.

– ABB har i lang tid brugt noget testudstyr, som også er konstrueret af Prevas, men kravspecifikationen var ikke udførlig nok, og det klarede ikke opgaven. Derfor blev Prevas igen bedt om at levere et komplet testsystem. Prevas fik til opgave at bygge nyt og bedre testudstyr til slæberingene i henhold til en korrigeret specifikation. Udstyret skulle kunne produceres og anvendes af serviceteknikere i hele verden. Accepttesten skulle foregå i april 2014. Leveringen af yderligere testenheder skulle begynde umiddelbart efter.

MED PREVAS I FØRERSÆDET
I forbindelse med projektet til udvikling af testudstyr til signaltransmissionsenheden har Prevas benyttet sig af en del ABB-komponenter, såsom drivmotor og motorstyringsudstyr. I øvrigt er denne leverance en sammenstilling af alt det, som Prevas står for: elektronik, mekanik, elkraft, software og overførsel af måleværdier. Ud over det udstyr, som indgik i den forrige version, er der tilføjet flere styreskabe. Til forskel fra sidste gang, hvor ABB leverede drivmotor og styreudstyr, er det nu Prevas, som har fået til opgave at udvælge, købe og levere dette.

TRÅDLØS KOMMUNIKATION
Prevas har bygget et kalibreringsmodul, som kan måle kvaliteten af dataoverførslen i slæberingsanordningen. Det består af en enhed til indsamling af måleværdier fra National Instruments, et elskab, hvor alt er indbygget, samt et printkort, som monteres i testudstyrets roterende målerulle. Dette er ikke et hvilket som helst printkort, men et rundt printkortet, som er monteret i stressometerets valse, og som roterer med det med 4.000 omdrejninger pr. minut. Kortet strømforsynes via slæberingsanordningen. Dette sker gennem en sindrig transformatoranordning, hvor styresignalerne kommer ind via Bluetooth, og hvor udgangssignalerne fra slæbekontakterne sendes til måleudstyret. Herfra sendes de videre til en PC, hvor de analyseres i LabView. PC'en styrer desuden motorens parametre gennem ABB's styreenhed.

– Ud fra hvad vi indtil nu har set i projektet, såsom softwaren og dets opdateringer, mener vi, at Prevas og deres underleverandører har lavet et godt stykke arbejde. Vi har løbende været i kontakt og udvekslet informationer med hinanden, og det hele er forløbet godt. Det er en fordel, at den Prevas-konsulent, som nu er projektleder, tidligere har været konsulent for ABB, afslutter Hans Ling.

Ønsker du at få mere at vide om dette projekt eller finde ud af, hvad Prevas kan gøre for dig, skal du kontakte:

KONTAKT OS
Henrik Grunditz, e-mail

ABB Force Measurement reference

Relaterede cases

 • Force Technology

  Realisering af avanceret industriel scanning

 • Thin Film Electronics

  Boost af EAS-kapacitorers produktionsmængder

 • ABB Force Measurement

  Planere pladestål med ABB's stressometer

 • Volvo Aero 

  HIL – PC-baseret jetmotorsimulering