sv  no  en  

dk en sv no
MES, Manufacturing Execution System Prevas

Manufacturing Execution Systems, MES

Prevas har mange års erfaring med levering af Manufacturing Execution Systems (MES), som er IT-løsninger, der understøtter de primære produktionsprocesser i et eller flere produktionsanlæg. MES-løsningerne fra Prevas hjælper kunder i fremstillingsindustrien med at bygge bro mellem ERP- og automatiseringssystemer. De gør det muligt at fastsætte fælles standarder og bedste praksis, som er med til at reducere omkostningerne, gennemløbstiden, mængden af igangværende arbejde og lagerbeholdningen. MES-markedet vokser hurtigt, fordi virksomhederne konkurrerer på et globalt marked og efterstræber større kapacitet, højere produktivitet, bedre kvalitet og større marginaler.

Prevas leverer køreklare MES-løsninger, som blandt andet bygger på teknik fra Wonderware og Microsoft.

Wonderware endorsed
Windows Embedded Silver Partner

Kontakt

For mere information

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind