language arrow_drop_down
SE NO EN

Manufacturing Execution Systems, MES

Produktionsløsninger, som hjælper virksomheder med at forbedre deres produktivitet, produktkvalitet, kundeservice og klare myndighedernes krav.

Prevas har mange års erfaring med levering af Manufacturing Execution Systems (MES), som er IT-løsninger, der understøtter de primære produktionsprocesser i et eller flere produktionsanlæg. MES-løsningerne fra Prevas hjælper kunder i fremstillingsindustrien med at bygge bro mellem ERP- og automatiseringssystemer. De gør det muligt at fastsætte fælles standarder og bedste praksis, som er med til at reducere omkostningerne, gennemløbstiden, mængden af igangværende arbejde og lagerbeholdningen.

Produktionsstøtte og MES-markeder vokser hurtigt i takt med at industrien konkurrerer på et globalt marked, hvor stræben efter kapacitet, produktivitet, kvalitet og lønsomhed bliver stadig vigtigere. Prevas leverer nøglefærdige MES-løsninger baseret på de fleste teknikplatforme.

Prevas leverer køreklare MES-løsninger, som blandt andet bygger på teknik fra Wonderware og Microsoft.

Performance & OEE

Det er blevet en mere og mere afgørende konkurrencefordel for vores kunder, at de kan indsamle produktionsdata i realtid og anvende dem til at reagere hurtigt i tilfælde af ineffektivitet og afvigelser.

OEE (Overall Equipment Effectiveness) er den samlede udstyrseffektivitet og det mest almindeligt anvendte nøgletal til måling af effektiviteten. OEE kan anvendes til en enkelt maskine, en produktionscelle, en produktionslinje eller et helt fabriksanlæg.

Prevas tilbyder en lang række tjenester inden for Performance & OEE. Vi hjælper eksempelvis med udfærdigelse af OEE-specifikationer (hvad der skal måles og hvordan) samt indkøb og implementering af de rette systemløsninger. Derudover hjælper vi kunderne med at anvende OEE som et middel til at opnå kontinuerlige forbedringer.

Sporbarhed

Krav fra myndigheder/kontrolorganer og kunder kræver god sporbarhed i produktionen. Derudover er der også de økonomiske aspekter ved sporbarhed. Færre omkostninger i forbindelse med kasserede emner, forkerte leveringer og annulleringer er nogle eksempler på fordelene ved en velimplementeret sporbarhedsløsning. Prevas tilbyder en række sporbarhedsløsninger til mange brancher, f.eks. fødevare-, medicinal- og atomindustrien.

Ordrestyring

Ordrestyring er væsentligt, når det drejer sig om papirløs produktion og dataintegritet. Ved at indføre et computerstyret ordrestyringssystem på fabriksgulvet kan man eksempelvis sikre:

 • at de rigtige parametre sendes til produktionsudstyret.
 • at de seneste produktionsændringer overføres til produktionslinjen på en kontrolleret og sikker måde.
 • at operatørerne straks modtager eventuelle opdateringer af specifikationen eller andre relevante dokumenter.

Styring af produktionsdrift og indstillingsværdier

Driftsmodulet MES Operations transformerer produktionstidsplanen til driftskommandoer. MES Operations omfatter:

 • Download og udførelse af produktionsplaner.
 • Lokal afsendelse af arbejdsordrer til produktionslinjer og maskiner i henhold til den ledige kapacitet.
 • Download af indstillingsværdier til udstyret og koordinering af driftsaktiviteternes rækkefølge.
 • Sporing og analyse af igangværende arbejde og lagerbeholdning.
 • Styring af masterdata til fremstillingsprocesser, såsom recepter, materialelister og kvalitetsspecifikationer.

Kvalitetsstyring

Det er yderst vigtigt at kunne måle og registrere produktets kvalitet, og det kan være afgørende for muligheden for at fremstille og sælge produkter. Uanset om behovet for kvalitetsstyring skyldes, at man skal overholde lovgivningen, øge sikkerheden, skabe grønne initiativer eller øge indtjeningen, er det en væsentlig del af MES, som er afgørende for produktionseffektiviteten.

Supply Chain Integration

Forsyningskædeintegration (Supply Chain Integration) muliggør hurtig og pålidelig informationsudveksling mellem MES- eller SCADA-systemet og virksomhedens forretningssystemer.

Prevas tilbyder løsninger til integration af produktionsanlæggets software og virksomhedssoftwaren eller MES og virksomhedssoftwaren. Typiske integrationsscenarier omfatter at forbinde forretningssystemer som f.eks. ERP eller Supply Chain Management med MES-, Batch- eller SCADA-software og andre applikationer på gulvniveau.

Udformningen af et system til forsyningskædeintegration sikrer en kontinuerlig drift – så hvis dit ERP-system midlertidigt ikke er tilgængeligt, forbliver den "permanente" meddelelsesoversigt intakt.

Forretningsprocesser i produktionsvirksomheder

Eftersom MES fokuserer på produkter, er systemet ikke kun knyttet til informationer og processer på maskinniveau, men også til virksomhedens masterdata, forretningsprocesser og organisatoriske faktorer. For at forstå dette fuldt ud skal du overveje, hvordan svarene på følgende spørgsmål kan påvirke fremstillingsprocesserne i de næste 3-5 år:

 

 • Hvad sker der, hvis du lancerer nye produkter eller laver ændringer i de eksisterende produkter?
 • Hvad sker der, hvis du får nye kunder eller nye salgskanaler?
 • Hvad sker der, hvis dine produkter underlægges nye eller skiftende lovkrav?
 • Hvad sker der, hvis virksomhedens strategi ændrer sig?
 • Hvad sker der, hvis organisationen ændres?
 • Hvad sker der, hvis der sker ændringer i medarbejderstaben?

Prevas mener, at for de fleste virksomheders vedkommende ville svarene på disse spørgsmål nok være, at det kræver en stor grad af fleksibilitet i fremstillingsprocessen, og at styring af disse processer kan være måden til at opnå denne fleksibilitet.

Produktionslogistik

Prevas tilbyder løsninger, der optimerer materialeflowet i produktionen og øger varelagerets omsætningshastighed. Løsningerne rækker lige fra kortvarige undersøgelser i de tidlige undersøgelsesfaser og til at have det fulde funktionsansvar for produktionslogistikken i forbindelse med den løbende drift – hele døgnet, året rundt.

Eftersom vi har et bredt udvalg af tjenester, som ydes af forretningskonsulenter med mange års erfaring, leverer vi logistikløsninger til mange forskellige brancher, herunder bilindustrien, stålindustrien og distributionssektoren.

Produktionsplanlægning

For at klare den øgede konkurrence og de stigende krav fra kunderne tilpasser fremstillingsindustrien sig til en mere fleksibel produktionsform. For at kunne håndtere den nye, fleksible produktionsform på en effektiv måde bliver produktionsplanlægningsprocesser og -værktøjer stadig vigtigere.

Produktionsplanlægning handler om at fastsætte realistiske leveringsdatoer, hvor man tager højde for andre ordrer og samtidig sikrer, at den ledige kapacitet udnyttes fuldt ud, eksempelvis ved at undgå flaskehalse, dyrt overarbejde eller unødig omstilling af maskinerne. Hvis man ikke har de rette værktøjer ved hånden, kan det være næsten umuligt at udføre planlægningsopgaven på en effektiv måde.

Prevas tilbyder støtte i forbindelse med investering, udvikling, integration, uddannelse og support igennem hele processen – lige fra afklaring af behovene til implementering af en løsning til den løbende produktionsplanlægning.

Proces- og energioptimering

Efterhånden som produktionsomkostningerne stiger, stiger også virksomhedernes behov for at finde optimale produktionsløsninger. Hvis man skal være konkurrencedygtig, er det nødvendigt at optimere produktiviteten, kvaliteten og produktionsomkostningerne på mange niveauer.

Prevas' services, produkter og systemløsninger har været i stand til at reducere energiforbruget med 20 procent og samtidig øge produktiviteten og mindske mængden af skrot. Og alt dette er sket uden at investere i nyt produktionsudstyr. Ved at analysere processen og anvende procesdata til at foretage ændringer i driftsprocesserne og styresystemet er det ofte muligt at finde skjult produktionskapacitet og samtidig reducere produktionsomkostningerne.

Vi har komplette løsninger til at overtage funktionsansvaret for styring, overvågning og optimering af produktionsprocesserne. Vi har også specialister, som kan hjælpe allerede i projektets planlægningsfase.

Giv os gerne flere udfordringer

Siden starten i 1985 har vi løst titusindvis af udfordringer sammen med vores kunder – inden for de fleste brancher.

Læs mere om hvad vi gør

Læs mere om muligheder, vi har set og realiseret

løsninger til sporbarhed & produktionslogisitk

Kontakt os

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel +45 20 99 76 01

E-post

Kontakt os i dag, hvis du vil vide mere om, hvilke løsninger vi kan tilbyde din virksomhed.

Book et møde med os!

Vi vil gerne møde dig!
Referencer

 • Arla Foods

  BYGGER EUROPAS STØRSTE MEJERI TIL PRODUKTION AF HYTTEOST 

 • GKN Driveline

  Sikker og effektiv logistikløsning til GKN's monteringsanlæg

 • Ovako Steel, Hofors

  Brændstofbesparelse på over 10 procent

 • MacGregor Hydramarine AS

  Fremtidssikret styresystem  

Hvad er din tekniske udfordring?

Kontakt os

Følg os på de sociale medier

Deltag i samtalen