Fråga:

Afslut sætningen: Jeg kan godt lide ...

Svar A:

… når der sker noget.

Svar B:

... problemløsning.

Svar C:

… når tingene fungerer.

Svar D:

… når alle arbejder sammen.