sv  no  en  

dk en sv no
Strategiske nøgletal Prevas

Strategiske nøgletal

Strategiske nøgletal i realtid (KPI, Key Performance Indicators) hjælper virksomheder med at måle deres løbende fremskridt hen mod de overordnede virksomhedsmål.

Ved at synliggøre virksomhedens nøgletal skaber man et større engagement for disse mål, og man skaber dermed et grundlag til opnåelse af forbedringer. Dette kan således føre til forbedringer i form af f.eks.:

  • øget afkast
  • øget udnyttelsesgrad
  • reducerede omkostninger
  • forbedret kvalitet  

Strategiske nøgletal indgår ofte i virksomhedens styremodeller, f.eks. balancerede styrekort og TPM, eller i lokale effektivitetsmål, såsom TAK/OEE. I en EMI-løsning aggregeres disse på virksomheds- eller koncernniveau.

Prevas har leveret denne type af løsninger til kunder siden slutningen af 1980'erne.

Produkter inden for EMI

Kontakt

For mere information

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Produkt log ind